New Search

If you are not happy with the results below please do another search

37 search results for: Vi (Page 4)

31

Strength Yläselkä, 8.11.2019

”Strength Yläselkä” -tunti vahvistaa lapatukea ja olkanivelen sekä stabiileja, että staattisia asentoja. Tunti avaa kaula- ja rintarangan liikkuvuutta, erityisesti notkistus-pyöristys liikesuunnassa, mutta myös rotaatioliikkein. Olkanivel, rintalihaksisto ja lavan liikkuvuus lisääntyvät, jossa pääpaino on kyynärpään liikkeellä eteen-taakse ja sisäkierto-ulkokierto suunnissa.  Leveä selkälihas ja hartialihas vahvistuvat, samoin kuin syvät selänojentajalihakset.  Syviä vatsalihaksia vahvistetaan monipuolisesti, erityisesti lapatuen aktivoinnin kautta.

Rentous on tärkeä löytää jokaisesta liikkeistä, kaikilla Mindful Body Strength -tunneilla, sillä ilman rentoutta, ei ole aktiivisuutta tai päinvastoin. ”Strengh Yläselkä” tunnilla niska-hartiaseutu sekä lavanalue on tärkeää rentouttaa jokaisen liikkeen aikana jossain vaiheessa, jotta lihaksistoa ei saada tukkoon, vaan saadaan aikaiseksi mobilisoiva ja avaava harjoitus.  ”Rentoudu” psykologisena teemana työskenteleekin vahvasti hengityksen kanssa, sillä hengitys on avain rentouden sekä liikkeiden rytmin löytämiseen, jotta jokainen liike sisältää aktiivisen työn lisäksi rennon vaiheen.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Niska & Hartia / Rentoudu”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 28.10.2019 mennessä!

32

Nilkka & Pohje / Energisoi, pe 16.11.2019

”Nilkka & Pohje” -tunnin fysiologia parantaa nilkan liikkuvuutta sen eri liikesuuntiin, aktivoi ja venyttää jalkapohjan lihaksia sekä parantaa varpaiden liikeratoja. Pohjehermon kanssa työskennellään erityisesti takareisien venytyksen kautta, joka auttaa myös alaselkää rentoutumaan. Ryhdillä on mahdollisuus oieta, kun vartalon tasapaino löytyy jalkapohjien, nilkan ja pakaran aktivoinnin kautta, ilman virheasentoja lantiossa tai selkärangassa. Pohkeen lihaksisto, akillesjänne sekä soleuslihas saavat venytystä, aktivointia ja liikkuvuusharjoitteita.

”Energisoi” on psykologinen teema, jossa autetaan ihmistä aktivoimaan alueita niin kehossaan, mielessään kuin tunnetasolla.  Aktivoimalla sellaisia alueita kehossa tietoisesti joita harvemmin aktivoi, voidaan auttaa ihmistä kokemaan osaamisen elämyksiä, onnistumisen sekä hallinnan tunnetta omasta kehostaan.  ”Energisoi” -teema opettaa ihmistä tuntemaan omaa kehoaan tietoisemmin ja käyttämään sitä tarkoituksen mukaisesti, löytämällä tasapainoa jännityksen ja rentouden välille. Ihminen energisoituu, kun tekeminen ja lepääminen elämässä ovat tasapainossa – tällöin myös mahdollistuu kasvaminen eri muodoissaan. Tätä tasapainoa harjoittavat kaikki Mindful Body -tunnit, jolloin keho ja mieli lepäävät aktiivisen tekemisen kautta. ”Energisoi” -teema vie tätä ajattelu- ja tunnemallia yhä syvemmälle, vieden ihmistä hyvän olon, rentouden ja rauhallisuuden äärelle aktivoimalla fyysiesti kehoa, herättelemällä ihmistä sekä etsimällä tasapainoa tekemisen ja rentouden välille.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen koulutukseen 4.11.2019 mennessä!

33

Strength Reidet, su 13.10.2019

”Strength Reidet” -tunti vahvistaa reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä) ja parantaa erityisesti polvinivelen liikkuvuutta.  Etureittä vahvistetaan erilaisin nostoin ja polven ojennuksin ja takareittä erilaisin työnnöin ja lantion ojennuksilla.  Sisäreisi saa venytystä ennen supistusta, joten tunti parantaa polven liikkuvuutta ja voimatasapainoa myös sivulle suunnatuissa liikkeissä.

Mindful Body Strength -tunneilla sana ”Vapauta” tarkoittaa balanssia aktivoinnin ja rentoutuksen välillä. Lihas supistuu ja lyhenee kun se tekee työtä, jonka jälkeen on tärkeä löytää rentous, jolloin lihas palautuu lepopituuteensa tai sitä venytetään hieman.  Vapauta -teema pääsee oikeuksiinsa, kun tunnilla käytetään ravisteluita liikkeiden jälkeisenä palautusmuotona ennen selkärankaa palauttavia liikkeitä tai niiden aikana, ja haetaan nimenomaan ravisteluiden kautta rentouden tunnetta työskennelleisiin lihaksiin.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Reidet / Vapauta”. 

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 27.9.2019 mennessä!

34

TUOLI Alaselkä / Kasva, kevät 2020

UUSI KOULUTUS !

”Kasva” teema auttaa vahvistamaan tunnetta oman paikan kasvattamisesta, itsen kasvamisesta ja paikasta maailmassa. Teema auttaa kasvattamaan kehon liikeratoja, tasapainoa sekä hallintaa yhdessä tunteen ”kasvamisesta” kanssa. Tunne kasvamisesta voimaannuttaa ja auttaa saamaan hallinnan tunnetta ja otetta niin kehoon kuin elämään yleensä.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

35

TUOLI Kaula & Käsivarsi, kevät 2020

”Unelmoi” psykologisena teemana herättää ajatuksen siitä, mikä on unelma? Mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja miltä se tuntuu, niin kehossa kuin mielessä? Unelma voi olla tämän hetken unelma jostain, joka tekisi ihmiselle juuri nyt hyvän mielen ja se voi olla konkreettinen käytännön tapahtuma, tai suurempi toive tai haave jostain tunteesta. Ihmistä herätetään tunnustelemaan, onko hänellä suuri unelma, jota kohti hän haluaa elämässään edetä. Unelmia hengitetään ja tuodaan tunnin aikana lähemmäs itseä, osaksi itseä ja jokapäiväistä elämää.

Fysiologisesti Tuoli Kaula & Käsivarsi -tunti avaa niska-hartiaseutua, kaulanaluslihaksia sekä käsivarren lihaksistoa. Pään, olkapään sekä rintarangan liikeratoja avataan eri suuntiin ja pään sekä kasvojen lihaksistoa rentoutetaan – leukaperien jännitystila saa mahdollisuuden purkautua, silmät saavat mahdollisuuden päästää irti aistiärsykkeiden aiheuttamista jännitystiloista, ja mieli saa mahdollisuuden levätä otsan rentoutuksen kautta.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

36

TUOLI Niska & Hartia / Uskalla, kevät 2020

”Uskalla” teema kannustaa ihmistä uskaltamaan rikkoa tutuksi tulleita kaavoja niin fysiologisesti kuin psykologisestikin. Teema kannustaa tekemään liikkeitä, joiden rajoitteet ovat kenties olleet vain omissa ajatusmalleissa, sekä luottamaan itseensä ja omaan kehoonsa. Ihmistä kannustetaan myös uskaltamaan kohdata kehoon pakattua jäykkyyttä, jännittyneisyyttä sekä näistä aiheutuvaa kipua, jotta tätä kipua ei enää tarvitse kantaa mukana, kun sen uskaltaa kohdata ja sen uskaltaa työstää kehosta pois. Teema kannustaa uskaltamaan tuntea, pysähtyä, unelmoida, rikkoa tutuksi tulleita asentoja, liikkeitä ja ajatusmalleja – mitä kaikkea voikaan tapahtua, kun uskaltaa tehdä jotain, mitä ei ole aiemmin tehnyt!

Fysiologisesti Tuoli Niska & Hartia -tunti avaa niska-hartiaseutua, yläselkää sekä olkapäiden takaosaa. Tunti venyttää kehon vastakkaiselta puolelta rintakehää, kaulaa ja olkapään etuosaa, lisäten liikkuvuutta koko selkärankaan, erityisesti kaula- ja rintarankaan niin eteen-taakse liikkeillä, kuin rotaatioliikkeen kautta. Kun tunnin pääsee tekemään istuma-asennossa, se auttaa rentouttamaan niska-hartiaseutua lisää, kun selkä saa mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan rentoutumiseen.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

37

TUOLI Rintakehä / Usko, kevät 2020

”Usko” teemalla vahvistetaan ihmisen uskoa omaan itseensä; kehollisiin tuntemuksiin, kokemuksiin ja tunteisiin. Kun ihminen uskoo itseensä, hänen on mahdollista kulkea sitä kohti, johon nimenomaan hän haluaa kulkea; poispäin muiden sanelemista totuuksista, ajatuksista ja oletuksista ja kohti sitä, kuka hän on. Kun kehon fyysisiä oireita kuuntelee ja uskoo, pystyy kehoa auttamaan juuri siten, mikä tekisi sille parhaan olon juuri nyt. Keho kyllä kertoo, kun sitä vain pysähtyy kuuntelemaan, milloin on oikea aika liikkua, milloin levätä ja milloin kipu on sellaista, että se vaatii pysähtymistä.

Fysiologisesti Tuoli Rintakehä -tunti avaa koko rintakehän aluetta, erityisesti rotaatiosuunnassa. Tunti auttaa venyttämään rintalihaksia, olkapään etuosaa, yläselkää ja niska-hartiaseutua, lisäten liikkuvuutta koko selkärankaan, erityisesti kaula- ja rintarankaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.