New Search

If you are not happy with the results below please do another search

37 search results for: Vi (Page 4)

32

Strength Olkapää, su 22.3.2020

UUSI KOULUTUS!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Olkapää / Luota”. 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 13.3.2020 mennessä.

33

Strength Reidet, pe 21.2.2020

”Strength Reidet” -tunti vahvistaa reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä) ja parantaa erityisesti polvinivelen liikkuvuutta. Etureittä vahvistetaan erilaisin nostoin ja polven ojennuksin ja takareittä erilaisin työnnöin ja lantion ojennuksilla. Sisäreisi saa venytystä ennen supistusta, joten tunti parantaa polven liikkuvuutta ja voimatasapainoa myös sivulle suunnatuissa liikkeissä.

Mindful Body Strength -tunneilla sana ”Vapauta” tarkoittaa balanssia aktivoinnin ja rentoutuksen välillä. Lihas supistuu ja lyhenee kun se tekee työtä, jonka jälkeen on tärkeä löytää rentous, jolloin lihas palautuu lepopituuteensa tai sitä venytetään hieman. Vapauta -teema pääsee oikeuksiinsa, kun tunnilla käytetään ravisteluita liikkeiden jälkeisenä palautusmuotona ennen selkärankaa palauttavia liikkeitä tai niiden aikana, ja haetaan nimenomaan ravisteluiden kautta rentouden tunnetta työskennelleisiin lihaksiin.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Reidet / Vapauta”. 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 14.2.2020 mennessä.

34

TUOLI Alaselkä / Kasva, kevät 2020

UUSI KOULUTUS !

”Kasva” teema auttaa vahvistamaan tunnetta oman paikan kasvattamisesta, itsen kasvamisesta ja paikasta maailmassa. Teema auttaa kasvattamaan kehon liikeratoja, tasapainoa sekä hallintaa yhdessä tunteen ”kasvamisesta” kanssa. Tunne kasvamisesta voimaannuttaa ja auttaa saamaan hallinnan tunnetta ja otetta niin kehoon kuin elämään yleensä.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

35

TUOLI Kaula & Käsivarsi, kevät 2020

”Unelmoi” psykologisena teemana herättää ajatuksen siitä, mikä on unelma? Mikä tekee ihmisen onnelliseksi ja miltä se tuntuu, niin kehossa kuin mielessä? Unelma voi olla tämän hetken unelma jostain, joka tekisi ihmiselle juuri nyt hyvän mielen ja se voi olla konkreettinen käytännön tapahtuma, tai suurempi toive tai haave jostain tunteesta. Ihmistä herätetään tunnustelemaan, onko hänellä suuri unelma, jota kohti hän haluaa elämässään edetä. Unelmia hengitetään ja tuodaan tunnin aikana lähemmäs itseä, osaksi itseä ja jokapäiväistä elämää.

Fysiologisesti Tuoli Kaula & Käsivarsi -tunti avaa niska-hartiaseutua, kaulanaluslihaksia sekä käsivarren lihaksistoa. Pään, olkapään sekä rintarangan liikeratoja avataan eri suuntiin ja pään sekä kasvojen lihaksistoa rentoutetaan – leukaperien jännitystila saa mahdollisuuden purkautua, silmät saavat mahdollisuuden päästää irti aistiärsykkeiden aiheuttamista jännitystiloista, ja mieli saa mahdollisuuden levätä otsan rentoutuksen kautta.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

36

TUOLI Niska & Hartia / Uskalla, su 29.3.2020

”Uskalla” teema kannustaa ihmistä uskaltamaan rikkoa tutuksi tulleita kaavoja niin fysiologisesti kuin psykologisestikin. Teema kannustaa tekemään liikkeitä, joiden rajoitteet ovat kenties olleet vain omissa ajatusmalleissa, sekä luottamaan itseensä ja omaan kehoonsa. Ihmistä kannustetaan myös uskaltamaan kohdata kehoon pakattua jäykkyyttä, jännittyneisyyttä sekä näistä aiheutuvaa kipua, jotta tätä kipua ei enää tarvitse kantaa mukana, kun sen uskaltaa kohdata ja sen uskaltaa työstää kehosta pois. Teema kannustaa uskaltamaan tuntea, pysähtyä, unelmoida, rikkoa tutuksi tulleita asentoja, liikkeitä ja ajatusmalleja – mitä kaikkea voikaan tapahtua, kun uskaltaa tehdä jotain, mitä ei ole aiemmin tehnyt!

Fysiologisesti Tuoli Niska & Hartia -tunti avaa niska-hartiaseutua, yläselkää sekä olkapäiden takaosaa. Tunti venyttää kehon vastakkaiselta puolelta rintakehää, kaulaa ja olkapään etuosaa, lisäten liikkuvuutta koko selkärankaan, erityisesti kaula- ja rintarankaan niin eteen-taakse liikkeillä, kuin rotaatioliikkeen kautta. Kun tunnin pääsee tekemään istuma-asennossa, se auttaa rentouttamaan niska-hartiaseutua lisää, kun selkä saa mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan rentoutumiseen.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 20.3.2020 mennessä.

37

TUOLI Rintakehä / Usko, kevät 2020

”Usko” teemalla vahvistetaan ihmisen uskoa omaan itseensä; kehollisiin tuntemuksiin, kokemuksiin ja tunteisiin. Kun ihminen uskoo itseensä, hänen on mahdollista kulkea sitä kohti, johon nimenomaan hän haluaa kulkea; poispäin muiden sanelemista totuuksista, ajatuksista ja oletuksista ja kohti sitä, kuka hän on. Kun kehon fyysisiä oireita kuuntelee ja uskoo, pystyy kehoa auttamaan juuri siten, mikä tekisi sille parhaan olon juuri nyt. Keho kyllä kertoo, kun sitä vain pysähtyy kuuntelemaan, milloin on oikea aika liikkua, milloin levätä ja milloin kipu on sellaista, että se vaatii pysähtymistä.

Fysiologisesti Tuoli Rintakehä -tunti avaa koko rintakehän aluetta, erityisesti rotaatiosuunnassa. Tunti auttaa venyttämään rintalihaksia, olkapään etuosaa, yläselkää ja niska-hartiaseutua, lisäten liikkuvuutta koko selkärankaan, erityisesti kaula- ja rintarankaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.