New Search

If you are not happy with the results below please do another search

37 search results for: Vi (Page 3)

21

Strength Lonkka, pe 13.12.2019

”Strength Lonkka” -tunti parantaa lonkan liikkuvuutta erityisesti rotaatio-suunnassa sekä jalkojen ristiin viennein. Tunti parantaa lonkkanivelen liikkuvuutta avaamalla nivelen ympärille kiinnittyviä lihasryhmiä, kuten etu-, taka- ja sisäreisiä, lonkan koukistajia, nivusta, alaselkää ja lonkan loitontajaa. Tunti vahvistaa lonkkaa liikuttavia lihasryhmiä ja auttaa stabiloimaan lonkkanivelen liikettä ja asentoa. Lonkan liikkeen kautta haetaan keskivartalon syvien lihasten aktivointi ja vahvistus, mutta myös pakara- ja reisilihakset saavat harjoitusta.

”Avaa” psykologisena teemana Strength -tunneilla auttaa ihmisiä parhaimmillaan avaamaan kehon ja mielen välistä yhteyttä – mitä voimakkaammin ihminen tiedostaa, mitä hän tekee, millä hän sen tekee ja miten hän sen tekee – sitä tietoisemmin hän voi harjoittaa kehoaan. Ja toisinpäin – mitä enemmän ihminen avaa kehoaan, sitä tietoisemmaksi hän tulee kehon kiputiloista, kireyksistä, toispuolisuuksista ja liikeratoja rajoittavista tukoksista.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Lonkka / Avaa”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 2.12.2019 mennessä!

22

Alaselkä & Kylki / Tila, la 28.9.2019

”Alaselkä & Kylki” -tunti avaa sekä tekee tilaa alaselkään, erityisesti rotaation ja sivulle taivutusten kautta, jolloin alaselkää päästään avaamaan syvältä ja uuden ulottuvuuden kautta. Fysiologisesti tunti avaa myös takareisiä, pakaroita sekä kylkiä, joten ”Alaselkä & Kylki” -tunti toimii erinomaisesti istuma- ja seisomatyöntekijöille, mutta myös kovaa treenaaville, joilla alaselkä on kovassa rasituksessa (voimaharjoittelu, lenkkeily, tavaroiden nostelu).

”Tila” psykologisena teemana työskentelee voimakkaasti mielikuvien käytön kanssa – kehoon luodaan tilaa, sinne tuodaan ilmaa ja kehoa tuuletetaan tilan tuntemuksen kautta. Hengittäminen ja rentoutuminen helpottuvat kun saadaan vahvistettua tilaa ilmavuudesta ja painottomuudesta.  Tilan tunne on voimakas tunne, jota jokainen ihminen tarvitsee – erityisesti pienten lasten vanhemmat sekä kovan paineen alla työskentelevät ihmiset ovat kokeneet tämän voimaannuttavaksi tunniksi, jolloin ihminen saa hetkeksi omaa tilaa, rauhan hengittää ja pysähtyä kuuntelemaan omia tuntemuksia, ilman jatkuvia ulkopuolisten vaatimusten tunteita!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 13.8.2019 mennessä!

23

Strength Vatsa, pe 1.11.2019

”Strength Vatsa” -tunti vahvistaa vatsalihaksia kokonaisvaltaisesti, erityisesti poikittaista vatsalihasta. Vatsa saa vahvistusta staattisilla pidoilla, jalkojen liikkeen kautta sekä selkärangan laajoilla liikkeillä. Vastakkainen lihasryhmä selän puolelta saa tasapuolisuuden vuoksi aktivointia, jossa vatsalihakset tekevät samalla työtä.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Lantio & Nivunen / Paranna”. 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 21.10.2019 mennessä!

24

Lantio & Nivunen / Paranna, la 12.10.2019

”Lantio & Nivunen” tunti pureutuu fysiologialtaan syvälle lantioon, erityisesti nivusten alueen avaamiseen ja huoltamiseen.  Vatsaa rentoutetaan tunnin aikana runsaasti sekä hierotaan ja liikutetaan kevyesti eri tavoin, joka auttaa alaselkää rentoutumaan aivan uudella tasolla.  Ruoansulatus paranee ja ”stressi-vatsa” saa vapautuksen jännityksestä. Lonkkanivel saa liikettä tunnin aikana eri suuntiin, erityisesti sivulle suuntautuvassa liikkeessä, joka auttaa myös polviniveltä voimaan paremmin.

Jotta keho ja mieli voivat parantua, on tärkeää voida hyväksyä.  Paranemisprosessilla on mahdollisuus alkaa kehossa, kun pysähdymme kuuntelemaan, mitä keho tarvitsee ja mikä siinä tuntuu hyvältä.  Kireyksiä ja jäykkyyksiä sijaitsee ympäri kehoa ja vasta kun pysähdymme kuuntelemaan, miltä kehossa todella tuntuu, voimme tiedostaa mistä lähteä purkamaan näitä solmukohtia.  ”Paranna” -teemalla voidaan auttaa ihmisiä hyväksymään kehonsa sellaisena kun se nyt on, myös niitä kipu- ja tunnetiloja joita kehossa sillä hetkellä sijaitsee.  Kun näitä asioita uskaltaa kohdata fysiologisen tekemisen ja tuntemusten kautta, se mahdollistaa jo itsessään muutoksen parempaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 27.9.2019 mennessä!

25

Strength Alaselkä & Pakara, pe 27.9.2019

”Strength Alaselkä & Pakara” tunti avaa kehon ”takaketujua”: takareisiä, pohkeita, pakaroita, selän ojentajalihaksia ja niska-hartiaseutua. Vastapainoksi tunnilla aktivoidaan ja avataan lonkan koukistajia sekä kehon ”etuketjua”. Alaselkään saadaan liikettä erityisesti selän pyöristämisen ja notkistamisen kautta. Kyykyssä tehtävät asennot ovat tunnilla syvempiä, jotta alaselkä pyöristyy ja syvät pakaralihakset aktivoituvat. Vatsaa ja kylkiä aktivoidaan vastaavasti, alaselkää pyöristämällä ja notkistamalla, jotta tunti paitsi avaa ja vahvistaa kehoa, se myös tasapainottaa sitä monesta näkökulmasta.

 

Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Alaselkä & Pakara / Tunne”.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 13.9.2019 mennessä!

27

Reidet / Vapauta, pe 11.10.2019

”Reidet” -tunti avaa nimensä mukaisesti reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä) sekä lonkan loitontajaa ja alaselkää. Reisien ympärillä olevien liikesuuntien ja lihasryhmien avaaminen helpottaa itse venytysasentoihin pääsemistä sekä mahdollistaa reisien venytyksen monipuolisesti, kun vastakkaiset lihasryhmät vapautuvat jännityksestä.  Myös nilkan liikerataa avataan venytysasentojen helpottamiseksi ja jotta hermostotason venytykset tulevat mahdollisiksi. Jännitys ja kireys ravistellaan pois alavartalosta tunnin aikana, joka resonoi erityisesti urheiluhieronnassa käytettyjen ravistelu-otteiden kanssa.  Fysiologisesti ”Reidet” -tunnista on apua ihmisille, jotka kärsivät polvien tai alaselän vaivoista tai jotka tarvitsevat avaavaa harjoitetta reisille, jotta niiden voimaa ja kestävyyttä olisi mahdollista kehittää seuraavalle tasolle. Tunti sopii niin istumatyöntekijöille, lenkkeilijöille, kuntosalitreenaajille kuin raskasta fyysistä työtä tekeville.

Vapauttamista käsitellään paitsi fysiologisesti erilaisten ravisteluiden ja täyden rentouttamisen muodossa, mutta myös mielikuvien ja tuntemusten kautta.  Vapauttamisen keskiössä on tunne irti päästämisestä; miltä tuntuu, kun ei enää tarvitse kantaa taakkaa tai pelkoa mukana tai miltä tuntuu, kun jokin jännittävä tilanne tai olo laukeaa. Miltä tuntuu, kun jännitys laukeaa lihaksessa, eikä se enää estä liikeratoja tai aiheuta kipua kehossa?  Ennen kaikkea vapauttaminen ja vapautumisen tunne on mahdollisuus päästää asioista ja erilaisista tunteista irti.  ”Vapauta” psykologisena teemana opastaa ihmistä päästämään irti mukanaan kantamista taakoista, niin fysiologisesti kuin tunnetasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 27.9.2019 mennessä!

28

Strength Rintakehä, pe 1.11.2019

”Strength Rintakehä” -tunti harjoittaa kehoa rotaation kautta, erityisesti rintarangan osalta. Näin ollen vinot- ja suorat vatsalihakset saavat vahvistusta, samoin kuin alaselän lihaksisto. Rintalihakset saavat vahvistusta eksentrisen lihassupistuksen kautta, jolloin lihasten liikkuvuus ja liikehallinta kasvavat. Yläselkä ja lapatuki aktivoituvat liikkeissä ja kaularanka saa liikkuvuusharjoitetta, erityisesti rotaatioliikesuunnassa, joka osaltaan auttaa niska-hartiaseudun lihaksistoa vapautumaan kireyksistä.

Psykologinen teema ”Hengitä” Strength-tunnilla rytmittää kaiken tekemisen, jolloin hengityksellä on suuri rooli liikkeiden kannalta sekä tietoisen tekemisen kautta kehon harjoittamisessa.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Rintakehä / Hengitä”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 25.10.2019 mennessä!

29

Lonkka / Avaa, su 27.10.2019

”Lonkka” -tunnin fysiologia perustuu nimensä mukaisesti lonkkanivelen avaamiseen ja sen liikkuvuuden parantamiseen. Kun kyseessä on iso nivel, sen avaamiseen tarvitaan laajoja liikeratoja ja monia eri suuntia, eri lihasryhmien aktivoinnin ja venytyksen kautta.  Lonkkanivelen liikerata aukeaa dynaamisilla venytyksillä, joissa pääpaino on etu-, taka- ja sisäreisissä, lonkan koukistajissa, alaselässä ja lonkan loitontajissa.  Lonkkanivelen ja alaselän stabilointia lisätään vahvistamalla keskivartalon ja lantion seudun syvää lihaksistoa. ”Lonkka” -tunti on aktiivisempi kuin monen muun Mindful Body -tunnin fysiologia, mutta se on rakennettu niin, että se sopii lähestulkoon ryhmälle kuin ryhmälle!

Psykologisessa teemassa ”Avaa” mennään syvemmälle mielikuvien maailmaan, jotta kireitä kohtia saadaan avattua ja rentoutettua. Avaaminen on vahva mielikuva, joka auttaa ihmistä tekemään kehossa sitä, mitä mieli ohjeistaa sitä tekemään.  Avaamista voi ajatella paitsi konkreettisena tapahtumana kehossa, jolloin saamme jotain kireää, jumissa olevaa tai suljettua auki, voimme nähdä sen myös mielen avautumisena. ”Avaa” -teema voi parhaimmillaan siivittää ihmisen löytämään yhteyden kehon ja mielen välille nimenomaan mielikuvien käytön kautta mutta myös fyysisen tekemisen kautta.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 13.10.2019 mennessä!

30

Strength Olkapää, pe 4.10.2019

UUSI KOULUTUS!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Olkapää / Luota”. 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 16.9.2019 mennessä!