New Search

If you are not happy with the results below please do another search

37 search results for: Vi (Page 3)

21

Alaselkä & Pakara / Tunne, la 25.1.2020

”Alaselkä & Pakara” -tunti on yksi Mindful Bodyn kantavia tunteja sen selkeiden ja helppojen liikkeiden sekä psykologisen ”Tunne” -teemansa vuoksi. Tunnilla avataan fysiologisesti alaselkää ja pakaraa erityisesti pyöristysliikkeen ja vartalon ”takaketjun” avaamisen kautta. Niska-hartiaseutu, takareidet, sisäreidet kuin pohkeetkin aukeavat tunnin aikana, lisäten lämmön tunnetta sekä kokonaisvaltaista rentouden tunnetta koko kehossa. Tästä syystä ”Alaselkä & Pakara” -tunti sopii fysiologisesta näkökulmasta lähes mille asiakaskunnalle tahansa ja se on erinomainen tunti mistä lähteä liikkeelle Mindful Body matkalla.

”Tunne” psykologisena teemana auttaa ihmisiä avaamaan yhteyttä fysiologisten tuntemustensa kautta tunteiden kokemiseen, tunnistamiseen ja tiedostamiseen. Mindful Bodyn perustana olevan filosofian mukaisesti kaikilla tunteillamme on aina fysiologinen vastine. Jos tukahdutamme tai ohitamme jonkin tunteen tiedostaen tai huomaamattamme, kehomme pysyy silti aina uskollisena kokemallemme tunteelle. Näitä ohitettuja tunteita kerätään kehoon koko elämän ajalta, jotka ilmenevät kehossa hiljalleen erilaisina psykosomaattisina oireina, sairastumisina, kipuina ja jäykkyyksinä. ”Tunne” -teema auttaa pääsemään lähelle näitä kasoja tarjoamalla mahdollisuuden pysähtyä ja tuntea, jolloin ihminen saa valita, haluaako hän kohdata kipua vaiko ei. ”Tunne” psykologisena teemana antaa juuri parhaimmillaan ihmiselle työkaluja ja käytännön apua, eli mahdollisuuden uppoutua itseensä syvemmin tunnetasolla – mikäli hän näin valitsee – ja työskennellä kohti todellista hyvää oloa ja hyvinvoivaa kehoa!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 13.1.2020 mennessä.

22

Strength Yläselkä, kesä 2020

”Strength Yläselkä” -tunti vahvistaa lapatukea ja olkanivelen sekä stabiileja, että staattisia asentoja. Tunti avaa kaula- ja rintarangan liikkuvuutta, erityisesti notkistus-pyöristys liikesuunnassa, mutta myös rotaatioliikkein. Olkanivel, rintalihaksisto ja lavan liikkuvuus lisääntyvät, jossa pääpaino on kyynärpään liikkeellä eteen-taakse ja sisäkierto-ulkokierto suunnissa.  Leveä selkälihas ja hartialihas vahvistuvat, samoin kuin syvät selänojentajalihakset.  Syviä vatsalihaksia vahvistetaan monipuolisesti, erityisesti lapatuen aktivoinnin kautta.

Rentous on tärkeä löytää jokaisesta liikkeistä, kaikilla Mindful Body Strength -tunneilla, sillä ilman rentoutta, ei ole aktiivisuutta tai päinvastoin. ”Strengh Yläselkä” tunnilla niska-hartiaseutu sekä lavanalue on tärkeää rentouttaa jokaisen liikkeen aikana jossain vaiheessa, jotta lihaksistoa ei saada tukkoon, vaan saadaan aikaiseksi mobilisoiva ja avaava harjoitus.  ”Rentoudu” psykologisena teemana työskenteleekin vahvasti hengityksen kanssa, sillä hengitys on avain rentouden sekä liikkeiden rytmin löytämiseen, jotta jokainen liike sisältää aktiivisen työn lisäksi rennon vaiheen.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Niska & Hartia / Rentoudu”.

24

Pakara / Etsi, la 7.3.2020

”Pakara” -tunti avaa fysiologisesti pakaralihaksia monipuolisesti niiden eri kiinnityskohdista sekä aktivoi ja hermottaa niitä erilaisten liikkeiden yhdistelminä. Jotta tuntemus pakaralihaksiin löydetään, myös reiden ja lantion etuosaa avataan, samoin kuin takareisiä, alaselkää, kylkiä sekä lonkkaniveltä. ”Pakara” -tunti sopii erinomaisesti niin istumatyöntekijöille, sillä pakaroiden lihaksisto kiristyy runsaasta istumisesta, kuin kovaa treenaaville. Monet polvi- ja selkävaivat johtuvat riittämättömästä pakaralihasten tuesta yhdistettynä kireyteen – tunti kohdistuu juuri tämän yhdistelmän purkamiseen syvältä ja jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

”Etsi” on psykologinen teema, jossa etsitään paitsi fysiologisesti itselle oikeita asentoja, myös tunnetasolla ihmiselle itselleen oikealta tuntuvia asioita. ”Etsi” -teema voi auttaa ihmistä löytämään tunteen siitä, mikä on hänelle se oikea tapa tehdä ja auttaa häntä luottamaan omaan itseensä nimenomaan tuntemusten, tunteiden kokemisen ja niiden ymmärtämisen kautta. Etsiminen teemana voi olla erittäin voimaannuttava kokemus, jossa ihminen saa todella tehdä niin kuin hänestä tuntuu oikealta sekä luottaa itseensä, omaan totuuteensa, ulkoa annettujen liike- ja ajatusmallien sijaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 28.2.2020 mennessä.

25

Olkapää / Luota, la 15.2.2020

”Olkapää” -tunti auttaa avaamaan olkanivelen liikeratoja kaikkiin mahdollisiin suuntiin, erityisesti ympyröiden muodossa. Nämä voitelevat niveltä ja parantavat sen aineenvaihduntaa ja hermotusta. Olkanivel vapautetaan tunnin aikana liikkumaan vapaasti, laajasti ja luonnollisesti, kuitenkin jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja kehollisia tuntemuksia kunnioittaen. Tunnin aikana rintakehä, olkalihakset, lapojen alue, epäkäslihakset ja hauis saavat venytystä ja aktivaatiota eri tavoin. Lapatukea, kaulanaluslihaksia ja keskivartalon syviä lihaksia vahvistetaan, jotta ne tukevat osaltaan olkanivelen liikettä ja ohjaavat kohti terveämpiä liikeratoja ja hyvinvoivia olkaniveliä.

”Luota” psykologisena teemana käsittelee niin luottamista fyysiseen kehoon, ihmisen omiin kehollisiin tuntemuksiin, tunteisiin, kuin elämään yleensä. Keho kertoo kyllä mitä se kulloinkin tarvitsee ja ohjaa sinne, minne on tärkeää mennä, kunhan kehoa pysähtyy kuuntelemaan ja aistimaan. Kun pysähtyminen ja kuunteleminen mahdollistuu, voimme oppia luottamaan siihen, mitä kehomme meille kertoo. ”Luota” -teema ohjaa ja antaa rohkeutta sekä työkaluja kohtaamaan kipua ja arkoja paikkoja kehossa. Se opastaa ihmistä luottamaan omiin kehollisiin tuntemuksiin, luottamaan häneen itseensä; kauemmas sen ääreltä, miten asioiden ”pitäisi” olla ja aidosti siihen, mitä ihminen itse tuntee.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 7.2.2020 mennessä.

27

Strength Lonkka, pe 12.6.2020

”Strength Lonkka” -tunti parantaa lonkan liikkuvuutta erityisesti rotaatio-suunnassa sekä jalkojen ristiin viennein. Tunti parantaa lonkkanivelen liikkuvuutta avaamalla nivelen ympärille kiinnittyviä lihasryhmiä, kuten etu-, taka- ja sisäreisiä, lonkan koukistajia, nivusta, alaselkää ja lonkan loitontajaa. Tunti vahvistaa lonkkaa liikuttavia lihasryhmiä ja auttaa stabiloimaan lonkkanivelen liikettä ja asentoa. Lonkan liikkeen kautta haetaan keskivartalon syvien lihasten aktivointi ja vahvistus, mutta myös pakara- ja reisilihakset saavat harjoitusta.

”Avaa” psykologisena teemana Strength -tunneilla auttaa ihmisiä parhaimmillaan avaamaan kehon ja mielen välistä yhteyttä – mitä voimakkaammin ihminen tiedostaa, mitä hän tekee, millä hän sen tekee ja miten hän sen tekee – sitä tietoisemmin hän voi harjoittaa kehoaan. Ja toisinpäin – mitä enemmän ihminen avaa kehoaan, sitä tietoisemmaksi hän tulee kehon kiputiloista, kireyksistä, toispuolisuuksista ja liikeratoja rajoittavista tukoksista.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Lonkka / Avaa”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 5.6.2020 mennessä!

28

Alaselkä & Kylki / Tila, pe 13.3.2020

”Alaselkä & Kylki” -tunti avaa sekä tekee tilaa alaselkään, erityisesti rotaation ja sivulle taivutusten kautta, jolloin alaselkää päästään avaamaan syvältä ja uuden ulottuvuuden kautta. Fysiologisesti tunti avaa myös takareisiä, pakaroita sekä kylkiä, joten ”Alaselkä & Kylki” -tunti toimii erinomaisesti istuma- ja seisomatyöntekijöille, mutta myös kovaa treenaaville, joilla alaselkä on kovassa rasituksessa (voimaharjoittelu, lenkkeily, tavaroiden nostelu).

”Tila” psykologisena teemana työskentelee voimakkaasti mielikuvien käytön kanssa – kehoon luodaan tilaa, sinne tuodaan ilmaa ja kehoa tuuletetaan tilan tuntemuksen kautta. Hengittäminen ja rentoutuminen helpottuvat kun saadaan vahvistettua tilaa ilmavuudesta ja painottomuudesta. Tilan tunne on voimakas tunne, jota jokainen ihminen tarvitsee – erityisesti pienten lasten vanhemmat sekä kovan paineen alla työskentelevät ihmiset ovat kokeneet tämän voimaannuttavaksi tunniksi, jolloin ihminen saa hetkeksi omaa tilaa, rauhan hengittää ja pysähtyä kuuntelemaan omia tuntemuksia, ilman jatkuvia ulkopuolisten vaatimusten tunteita!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 2.3.2020 mennessä.

29

Strength Vatsa, kesä 2020

”Strength Vatsa” -tunti vahvistaa vatsalihaksia kokonaisvaltaisesti, erityisesti poikittaista vatsalihasta. Vatsa saa vahvistusta staattisilla pidoilla, jalkojen liikkeen kautta sekä selkärangan laajoilla liikkeillä. Vastakkainen lihasryhmä selän puolelta saa tasapuolisuuden vuoksi aktivointia, jossa vatsalihakset tekevät samalla työtä.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Lantio & Nivunen / Paranna”. 

30

Strength Alaselkä & Pakara, pe 27.3.2020

”Strength Alaselkä & Pakara” tunti avaa kehon ”takaketujua”: takareisiä, pohkeita, pakaroita, selän ojentajalihaksia ja niska-hartiaseutua. Vastapainoksi tunnilla aktivoidaan ja avataan lonkan koukistajia sekä kehon ”etuketjua”. Alaselkään saadaan liikettä erityisesti selän pyöristämisen ja notkistamisen kautta. Kyykyssä tehtävät asennot ovat tunnilla syvempiä, jotta alaselkä pyöristyy ja syvät pakaralihakset aktivoituvat. Vatsaa ja kylkiä aktivoidaan vastaavasti, alaselkää pyöristämällä ja notkistamalla, jotta tunti paitsi avaa ja vahvistaa kehoa, se myös tasapainottaa sitä monesta näkökulmasta.

 

Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Alaselkä & Pakara / Tunne”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 16.3.2020 mennessä.