New Search

If you are not happy with the results below please do another search

37 search results for: Vi (Page 2)

11

Selkäranka / Flow, su 15.12.2019

”Selkäranka” -tunnilla selkärankaa liikutetaan  monipuolisesti sen jokaiseen liikesuuntaan (pyöristys, notkistus, rotaatio, sivutaivutus) ja selkärangan jokaista osa-aluetta avataan vielä erikseen näissä liikesuunnissa (lanneranka, rintaranka ja kaularanka). Tunnin Syvävenytykset painottuvat isoihin lihasryhmiin, jotka estävät kiristyessään selkärangan vapaata mutta hallittua liikettä. Vahvistus ja liikkeen hallinta ovat vahvasti tekemisessä mukana koko tunnin ajan, sillä liike on puhtaassa flow:ssa vasta, kun se on avonaista mutta hallittua.

Psykologinen teema ”Flow” kuvaa paitsi erinomaisesti fyysistä flow:ta mikä kudoksissa on, se toimii monella muullakin tasolla: minkälainen on flow:n tunne huippusuorituksissa, miltä flow tuntuu selkärangassa, miltä liikkeen tai virran flow näyttävät ja tuntuvat? Flow:n voi ajatella olevan sama niin kehossa kuin luonnossa; keho on osa luontoa ja luonnollista kiertokulkua. Psykologisella teemalla päästään syvälle mielikuvien maailmaan tavalla, joka on jokaisen ihmisen helppo ymmärtää, opastaen ihmistä syvemmälle kehon ja mielen väliseen yhteyteen ja sen käyttämiseen tietoisella tasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 2.12.2019 mennessä!

12

Reidet / Vapauta, la 14.12.2019

”Reidet” -tunti avaa nimensä mukaisesti reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä) sekä lonkan loitontajaa ja alaselkää. Reisien ympärillä olevien liikesuuntien ja lihasryhmien avaaminen helpottaa itse venytysasentoihin pääsemistä sekä mahdollistaa reisien venytyksen monipuolisesti, kun vastakkaiset lihasryhmät vapautuvat jännityksestä.  Myös nilkan liikerataa avataan venytysasentojen helpottamiseksi ja jotta hermostotason venytykset tulevat mahdollisiksi. Jännitys ja kireys ravistellaan pois alavartalosta tunnin aikana, joka resonoi erityisesti urheiluhieronnassa käytettyjen ravistelu-otteiden kanssa.  Fysiologisesti ”Reidet” -tunnista on apua ihmisille, jotka kärsivät polvien tai alaselän vaivoista tai jotka tarvitsevat avaavaa harjoitetta reisille, jotta niiden voimaa ja kestävyyttä olisi mahdollista kehittää seuraavalle tasolle. Tunti sopii niin istumatyöntekijöille, lenkkeilijöille, kuntosalitreenaajille kuin raskasta fyysistä työtä tekeville.

Vapauttamista käsitellään paitsi fysiologisesti erilaisten ravisteluiden ja täyden rentouttamisen muodossa, mutta myös mielikuvien ja tuntemusten kautta.  Vapauttamisen keskiössä on tunne irti päästämisestä; miltä tuntuu, kun ei enää tarvitse kantaa taakkaa tai pelkoa mukana tai miltä tuntuu, kun jokin jännittävä tilanne tai olo laukeaa. Miltä tuntuu, kun jännitys laukeaa lihaksessa, eikä se enää estä liikeratoja tai aiheuta kipua kehossa?  Ennen kaikkea vapauttaminen ja vapautumisen tunne on mahdollisuus päästää asioista ja erilaisista tunteista irti.  ”Vapauta” psykologisena teemana opastaa ihmistä päästämään irti mukanaan kantamista taakoista, niin fysiologisesti kuin tunnetasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 2.12.2019 mennessä!

13

Alaselkä & Pakara / Tunne, su 8.12.2019

”Alaselkä & Pakara” -tunti on yksi Mindful Bodyn kantavia tunteja sen selkeiden ja helppojen liikkeiden sekä psykologisen ”Tunne” -teemansa vuoksi. Tunnilla avataan fysiologisesti alaselkää ja pakaraa erityisesti pyöristysliikkeen ja vartalon ”takaketjun” avaamisen kautta. Niska-hartiaseutu, takareidet, sisäreidet kuin pohkeetkin aukeavat tunnin aikana, lisäten lämmön tunnetta sekä kokonaisvaltaista rentouden tunnetta koko kehossa. Tästä syystä ”Alaselkä & Pakara” -tunti sopii fysiologisesta näkökulmasta lähes mille asiakaskunnalle tahansa ja se on erinomainen tunti mistä lähteä liikkeelle Mindful Body matkalla.

”Tunne” psykologisena teemana auttaa ihmisiä avaamaan yhteyttä fysiologisten tuntemustensa kautta tunteiden kokemiseen, tunnistamiseen ja tiedostamiseen. Mindful Bodyn perustana olevan filosofian mukaisesti kaikilla tunteillamme on aina fysiologinen vastine. Jos tukahdutamme tai ohitamme jonkin tunteen tiedostaen tai huomaamattamme, kehomme pysyy silti aina uskollisena kokemallemme tunteelle. Näitä ohitettuja tunteita kerätään kehoon koko elämän ajalta, jotka ilmenevät kehossa hiljalleen erilaisina psykosomaattisina oireina, sairastumisina, kipuina ja jäykkyyksinä. ”Tunne” -teema auttaa pääsemään lähelle näitä kasoja tarjoamalla mahdollisuuden pysähtyä ja tuntea, jolloin ihminen saa valita, haluaako hän kohdata kipua vaiko ei. ”Tunne” psykologisena teemana antaa juuri parhaimmillaan ihmiselle työkaluja ja käytännön apua, eli mahdollisuuden uppoutua itseensä syvemmin tunnetasolla – mikäli hän näin valitsee – ja työskennellä kohti todellista hyvää oloa ja hyvinvoivaa kehoa!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 25.11.2019 mennessä!

14

Lantio & Nivunen / Paranna, la 7.12.2019

”Lantio & Nivunen” tunti pureutuu fysiologialtaan syvälle lantioon, erityisesti nivusten alueen avaamiseen ja huoltamiseen.  Vatsaa rentoutetaan tunnin aikana runsaasti sekä hierotaan ja liikutetaan kevyesti eri tavoin, joka auttaa alaselkää rentoutumaan aivan uudella tasolla.  Ruoansulatus paranee ja ”stressi-vatsa” saa vapautuksen jännityksestä. Lonkkanivel saa liikettä tunnin aikana eri suuntiin, erityisesti sivulle suuntautuvassa liikkeessä, joka auttaa myös polviniveltä voimaan paremmin.

Jotta keho ja mieli voivat parantua, on tärkeää voida hyväksyä.  Paranemisprosessilla on mahdollisuus alkaa kehossa, kun pysähdymme kuuntelemaan, mitä keho tarvitsee ja mikä siinä tuntuu hyvältä.  Kireyksiä ja jäykkyyksiä sijaitsee ympäri kehoa ja vasta kun pysähdymme kuuntelemaan, miltä kehossa todella tuntuu, voimme tiedostaa mistä lähteä purkamaan näitä solmukohtia.  ”Paranna” -teemalla voidaan auttaa ihmisiä hyväksymään kehonsa sellaisena kun se nyt on, myös niitä kipu- ja tunnetiloja joita kehossa sillä hetkellä sijaitsee.  Kun näitä asioita uskaltaa kohdata fysiologisen tekemisen ja tuntemusten kautta, se mahdollistaa jo itsessään muutoksen parempaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 25.11.2019 mennessä!

15

Niska & Hartia / Rentoudu, la 5.10.2019

”Niska & Hartia” -tunti huoltaa niska-hartiaseutua, yläselkää ja olkapäiden takaosaa eri tavoin.  Vastakkaisia lihasryhmiä avataan (rintakehää, kaulaa ja olkapään etuosia), jotta tunnilla saadaan aikaiseksi kokonaisvaltainen hoitovaikutus.  Selkärangan liikkuvuus paranee, erityisesti kaula- ja rintarangan osalta, notkistus-pyöristys sekä rotaatioliikkeiden kautta.  ”Niska & Hartia” -tunti korjaa ryhtiä avaamalla kireää ylävartalon etuosaa, vahvistamalla keskivartalon lihaksistoa ja venyttämällä jännittyneitä hartiaseudun lihaksia.  Näistä syistä tunti sopii erityisesti ihmisille, jotka istuvat paljon työkseen tai joiden työasennot vaativat ylävartalon jatkuvaa työskentelyä.

Rentouden tila on nykypäivän kiihtyvässä elämäntahdissa yhä vaikeampaa saavuttaa, kun aistiärsykkeitä tulee joka suunnasta lähes vuorokauden ympäri.  Kehon tiedostaminen ja kuunteleminen jäävät helposti taka-alalle ja kun yhtälöön lisätään vielä yhteiskunnan ja ihmisen omat vaatimukset, ei ole ihme, että stressi on tila joka on lähes jokaiselle ihmiselle tuttu sen jossain muodossa. ”Rentoudu” -teemalla autetaan ihmistä päästämään stressistä irti erilaisten mielikuvien ja harjoitteiden kautta, tarjoten ihmiselle hetken jolloin silmät ja koko ulkomaailman voi sulkea hetkeksi pois.  Kokonaisvaltainen rentoutuminen on kuin irti päästämistä, jolloin ihminen saa mahdollisuuden vain olla; sulaa osaksi aikaa ja tilaa, antaa ajatusten vaeltaa vapaasti, hengittää syvään ja rauhallisesti.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 23.9.2019 mennessä!

16

Strength Pakara, pe 1.11.2019

UUSI KOULUTUS!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Pakara / Etsi”. 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 21.10.2019 mennessä!

17

Pakara / Etsi, pe 25.10.2019

”Pakara” -tunti avaa fysiologisesti pakaralihaksia monipuolisesti niiden eri kiinnityskohdista sekä aktivoi ja hermottaa niitä erilaisten liikkeiden yhdistelminä. Jotta tuntemus pakaralihaksiin löydetään, myös reiden ja lantion etuosaa avataan, samoin kuin takareisiä, alaselkää, kylkiä sekä lonkkaniveltä. ”Pakara” -tunti sopii erinomaisesti niin istumatyöntekijöille, sillä pakaroiden lihaksisto kiristyy runsaasta istumisesta, kuin kovaa treenaaville. Monet polvi- ja selkävaivat johtuvat riittämättömästä pakaralihasten tuesta yhdistettynä kireyteen – tunti pureutuu juuri tämän yhdistelmän purkamiseen syvältä ja jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

”Etsi” on psykologinen teema, jossa etsitään paitsi fysiologisesti itselle oikeita asentoja, myös tunnetasolla ihmiselle itselleen oikealta tuntuvia asioita. ”Etsi” -teema voi auttaa ihmistä löytämään tunteen siitä, mikä on hänelle se oikea tapa tehdä ja auttaa häntä luottamaan omaan itseensä nimenomaan tuntemusten, tunteiden kokemisen ja niiden ymmärtämisen kautta. Etsiminen teemana voi olla erittäin voimaannuttava kokemus, jossa ihminen saa todella tehdä niin kuin hänestä tuntuu oikealta sekä luottaa itseensä, omaan totuuteensa, ulkoa annettujen liike- ja ajatusmallien sijaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 14.10.2019 mennessä!

18

Olkapää / Luota, la 26.10.2019

”Olkapää” -tunti auttaa avaamaan olkanivelen liikeratoja kaikkiin mahdollisiin suuntiin, erityisesti ympyröiden muodossa. Nämä voitelevat niveltä ja parantavat sen aineenvaihduntaa ja hermotusta.  Olkanivel vapautetaan tunnin aikana liikkumaan vapaasti, laajasti ja luonnollisesti, kuitenkin jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja kehollisia tuntemuksia kunnioittaen.  Tunnin aikana rintakehä, olkalihakset, lapojen alue, epäkäslihakset ja hauis saavat venytystä ja aktivaatiota eri tavoin.  Lapatukea, kaulanaluslihaksia ja keskivartalon syviä lihaksia vahvistetaan, jotta ne tukevat osaltaan olkanivelen liikettä ja ohjaavat kohti terveämpiä liikeratoja ja hyvinvoivia olkaniveliä.

”Luota” psykologisena teemana käsittelee niin luottamista fyysiseen kehoon, ihmisen omiin kehollisiin tuntemuksiin, tunteisiin, kuin elämään yleensä.  Keho kertoo kyllä mitä se kulloinkin tarvitsee ja ohjaa sinne, minne on tärkeää mennä, kunhan kehoa pysähtyy kuuntelemaan ja aistimaan. Kun pysähtyminen ja kuunteleminen mahdollistuu, voimme oppia luottamaan siihen, mitä kehomme meille kertoo.  ”Luota” -teema ohjaa ja antaa rohkeutta sekä työkaluja kohtaamaan kipua ja arkoja paikkoja kehossa. Se opastaa ihmistä luottamaan omiin kehollisiin tuntemuksiin, luottamaan häneen itseensä; kauemmas sen ääreltä, miten asioiden ”pitäisi” olla ja aidosti siihen, mitä ihminen itse tuntee.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 14.10.2019 mennessä!

19

Strength Kyljet, su 3.11.2019

”Strength Kyljet”- tunti harjoittaa nimensä mukaisesti kylkiä, vahvistamalla erityisesti saman puoleisten raajojen liikettä yhteen, lonkan ja hartian välisen alueen työstämistä. Tunti vahvistaa kylkilihaksia sivutaivutuksen sekä rotaation kautta. Alaselkä, vinot ja suorat vatsalihakset sekä pakarat saavat vahvistusta ja selkäranka liikkuvuusharjoitetta, erityisesti sivulle suuntautuvilla liikkeillä sekä lannerangan rotaatiolla. Lonkan loitontaja, etu- ja sisäreisi sekä pakara saavat harjoitusta asentoa ylläpitävinä lihasryhminä. Alaselkä aukeaa tunnin vaikutuksesta dynaamisen liikkeen kautta ja sitä tukevat lihakset vahvistuvat ja aktivoituvat syvältä keskivartalon harjoitteiden kautta.

Mindful Body Strength -tunneilla sanaa ”Tila” käytetään synonyymina pidentämisen ja avaamisen kanssa. Kehoon saadaan luotua tilaa, kun kireitä alueita pidennetään ja avataan tietoisesti – tämä vaatii vastakkaisen alueen supistumista ja lyhenemistä. ”Tila” teemana antaa ihmiselle parhaimmillaan mahdollisuuden tehdä liikkeitä jokaiselle sopivalla tavalla; teema antaa tilaa ihmiselle olla juuri hän, tehdä liikkeet sekä harjoitteet juuri siten, miten hän tällä hetkellä kykenee niitä tekemään ja tätä kautta kasvattamaan liikelaajuuksia kehoa kunnioittaen.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Alaselkä & Kylki / Tila”. 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 21.10.2019 mennessä!

20

Selkäranka / Flow, la 9.11.2019

”Selkäranka” -tunnilla selkärankaa liikutetaan  monipuolisesti sen jokaiseen liikesuuntaan (pyöristys, notkistus, rotaatio, sivutaivutus) ja selkärangan jokaista osa-aluetta avataan vielä erikseen näissä liikesuunnissa (lanneranka, rintaranka ja kaularanka). Tunnin Syvävenytykset painottuvat isoihin lihasryhmiin, jotka estävät kiristyessään selkärangan vapaata mutta hallittua liikettä. Vahvistus ja liikkeen hallinta ovat vahvasti tekemisessä mukana koko tunnin ajan, sillä liike on puhtaassa flow:ssa vasta, kun se on avonaista mutta hallittua.

Psykologinen teema ”Flow” kuvaa paitsi erinomaisesti fyysistä flow:ta mikä kudoksissa on, se toimii monella muullakin tasolla: minkälainen on flow:n tunne huippusuorituksissa, miltä flow tuntuu selkärangassa, miltä liikkeen tai virran flow näyttävät ja tuntuvat? Flow:n voi ajatella olevan sama niin kehossa kuin luonnossa; keho on osa luontoa ja luonnollista kiertokulkua. Psykologisella teemalla päästään syvälle mielikuvien maailmaan tavalla, joka on jokaisen ihmisen helppo ymmärtää, opastaen ihmistä syvemmälle kehon ja mielen väliseen yhteyteen ja sen käyttämiseen tietoisella tasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 28.10.2019 mennessä!