New Search

If you are not happy with the results below please do another search

37 search results for: Vi (Page 2)

11

Nilkka & Pohje / Energisoi, la 21.3.2020

”Nilkka & Pohje” -tunnin fysiologia parantaa nilkan liikkuvuutta sen eri liikesuuntiin, aktivoi ja venyttää jalkapohjan lihaksia sekä parantaa varpaiden liikeratoja. Pohjehermon kanssa työskennellään erityisesti takareisien venytyksen kautta, joka auttaa myös alaselkää rentoutumaan. Ryhdillä on mahdollisuus oieta, kun vartalon tasapaino löytyy jalkapohjien, nilkan ja pakaran aktivoinnin kautta, ilman virheasentoja lantiossa tai selkärangassa. Pohkeen lihaksisto, akillesjänne sekä soleuslihas saavat venytystä, aktivointia ja liikkuvuusharjoitteita.

”Energisoi” on psykologinen teema, jossa autetaan ihmistä aktivoimaan alueita niin kehossaan, mielessään kuin tunnetasolla.  Aktivoimalla sellaisia alueita kehossa tietoisesti joita harvemmin aktivoi, voidaan auttaa ihmistä kokemaan osaamisen elämyksiä, onnistumisen sekä hallinnan tunnetta omasta kehostaan. ”Energisoi” -teema opettaa ihmistä tuntemaan omaa kehoaan tietoisemmin ja käyttämään sitä tarkoituksen mukaisesti, löytämällä tasapainoa jännityksen ja rentouden välille. Ihminen energisoituu, kun tekeminen ja lepääminen elämässä ovat tasapainossa – tällöin myös mahdollistuu kasvaminen eri muodoissaan. Tätä tasapainoa harjoittavat kaikki Mindful Body -tunnit, jolloin keho ja mieli lepäävät aktiivisen tekemisen kautta. ”Energisoi” -teema vie tätä ajattelu- ja tunnemallia yhä syvemmälle, vieden ihmistä hyvän olon, rentouden ja rauhallisuuden äärelle aktivoimalla fyysiesti kehoa, herättelemällä ihmistä sekä etsimällä tasapainoa tekemisen ja rentouden välille.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen koulutukseen 14.3.2020 mennessä.

12

Lantio & Nivunen / Paranna, pe 6.3.2020

”Lantio & Nivunen” tunti pureutuu fysiologialtaan syvälle lantioon, erityisesti nivusten alueen avaamiseen ja huoltamiseen. Vatsaa rentoutetaan tunnin aikana runsaasti sekä hierotaan ja liikutetaan kevyesti eri tavoin, joka auttaa alaselkää rentoutumaan aivan uudella tasolla. Ruoansulatus paranee ja ”stressi-vatsa” saa vapautuksen jännityksestä. Lonkkanivel saa liikettä tunnin aikana eri suuntiin, erityisesti sivulle suuntautuvassa liikkeessä, joka auttaa myös polviniveltä voimaan paremmin.

Jotta keho ja mieli voivat parantua, on tärkeää voida hyväksyä. Paranemisprosessilla on mahdollisuus alkaa kehossa, kun pysähdymme kuuntelemaan, mitä keho tarvitsee ja mikä siinä tuntuu hyvältä. Kireyksiä ja jäykkyyksiä sijaitsee ympäri kehoa ja vasta kun pysähdymme kuuntelemaan, miltä kehossa todella tuntuu, voimme tiedostaa mistä lähteä purkamaan näitä solmukohtia. ”Paranna” -teemalla voidaan auttaa ihmisiä hyväksymään kehonsa sellaisena kun se nyt on, myös niitä kipu- ja tunnetiloja joita kehossa sillä hetkellä sijaitsee. Kun näitä asioita uskaltaa kohdata fysiologisen tekemisen ja tuntemusten kautta, se mahdollistaa jo itsessään muutoksen parempaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 24.2.2020 mennessä.

13

Strength Rintakehä, su 1.3.2020

”Strength Rintakehä” -tunti harjoittaa kehoa rotaation kautta, erityisesti rintarangan osalta. Näin ollen vinot- ja suorat vatsalihakset saavat vahvistusta, samoin kuin alaselän lihaksisto. Rintalihakset saavat vahvistusta eksentrisen lihassupistuksen kautta, jolloin lihasten liikkuvuus ja liikehallinta kasvavat. Yläselkä ja lapatuki aktivoituvat liikkeissä ja kaularanka saa liikkuvuusharjoitetta, erityisesti rotaatioliikesuunnassa, joka osaltaan auttaa niska-hartiaseudun lihaksistoa vapautumaan kireyksistä.

Psykologinen teema ”Hengitä” Strength-tunnilla rytmittää kaiken tekemisen, jolloin hengityksellä on suuri rooli liikkeiden kannalta sekä tietoisen tekemisen kautta kehon harjoittamisessa.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Rintakehä / Hengitä”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 21.2.2020 mennessä.

14

Niska & Hartia / Rentoudu, la 29.2.2020

”Niska & Hartia” -tunti huoltaa niska-hartiaseutua, yläselkää ja olkapäiden takaosaa eri tavoin.  Vastakkaisia lihasryhmiä avataan (rintakehää, kaulaa ja olkapään etuosia), jotta tunnilla saadaan aikaiseksi kokonaisvaltainen hoitovaikutus.  Selkärangan liikkuvuus paranee, erityisesti kaula- ja rintarangan osalta, notkistus-pyöristys sekä rotaatioliikkeiden kautta.  ”Niska & Hartia” -tunti korjaa ryhtiä avaamalla kireää ylävartalon etuosaa, vahvistamalla keskivartalon lihaksistoa ja venyttämällä jännittyneitä hartiaseudun lihaksia.  Näistä syistä tunti sopii erityisesti ihmisille, jotka istuvat paljon työkseen tai joiden työasennot vaativat ylävartalon jatkuvaa työskentelyä.

Rentouden tila on nykypäivän kiihtyvässä elämäntahdissa yhä vaikeampaa saavuttaa, kun aistiärsykkeitä tulee joka suunnasta lähes vuorokauden ympäri.  Kehon tiedostaminen ja kuunteleminen jäävät helposti taka-alalle ja kun yhtälöön lisätään vielä yhteiskunnan ja ihmisen omat vaatimukset, ei ole ihme, että stressi on tila joka on lähes jokaiselle ihmiselle tuttu sen jossain muodossa. ”Rentoudu” -teemalla autetaan ihmistä päästämään stressistä irti erilaisten mielikuvien ja harjoitteiden kautta, tarjoten ihmiselle hetken jolloin silmät ja koko ulkomaailman voi sulkea hetkeksi pois.  Kokonaisvaltainen rentoutuminen on kuin irti päästämistä, jolloin ihminen saa mahdollisuuden vain olla; sulaa osaksi aikaa ja tilaa, antaa ajatusten vaeltaa vapaasti, hengittää syvään ja rauhallisesti.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 23.2.2020 mennessä.

15

Lonkka / Avaa, la 22.2.2020

”Lonkka” -tunnin fysiologia perustuu nimensä mukaisesti lonkkanivelen avaamiseen ja sen liikkuvuuden parantamiseen. Kun kyseessä on iso nivel, sen avaamiseen tarvitaan laajoja liikeratoja ja monia eri suuntia, eri lihasryhmien aktivoinnin ja venytyksen kautta.  Lonkkanivelen liikerata aukeaa dynaamisilla venytyksillä, joissa pääpaino on etu-, taka- ja sisäreisissä, lonkan koukistajissa, alaselässä ja lonkan loitontajissa.  Lonkkanivelen ja alaselän stabilointia lisätään vahvistamalla keskivartalon ja lantion seudun syvää lihaksistoa. ”Lonkka” -tunti on aktiivisempi kuin monen muun Mindful Body -tunnin fysiologia, mutta se on rakennettu niin, että se sopii lähestulkoon ryhmälle kuin ryhmälle!

Psykologisessa teemassa ”Avaa” mennään syvemmälle mielikuvien maailmaan, jotta kireitä kohtia saadaan avattua ja rentoutettua. Avaaminen on vahva mielikuva, joka auttaa ihmistä tekemään kehossa sitä, mitä mieli ohjeistaa sitä tekemään.  Avaamista voi ajatella paitsi konkreettisena tapahtumana kehossa, jolloin saamme jotain kireää, jumissa olevaa tai suljettua auki, voimme nähdä sen myös mielen avautumisena. ”Avaa” -teema voi parhaimmillaan siivittää ihmisen löytämään yhteyden kehon ja mielen välille nimenomaan mielikuvien käytön kautta mutta myös fyysisen tekemisen kautta.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 10.2.2020 mennessä.

16

Strength Selkäranka, su 16.2.2020

”Strength Selkäranka” -tunti parantaa selkärangan liikkuvuutta sen kaikkiin liikesuuntiin: pyöristäen, notkistaen, sivutaivutuksin sekä oman akselinsa ympäri kiertäen.  Selkäranka saa liikettä kaularangasta, rintarankaan sekä lannerankaan, jokaisen rangan fysiologiaa kunnioittaen, mutta myös niitä haastaen. Kaikki ne syvät lihasryhmät saavat harjoitusta ja vahvistusta, jotka osallistuvat kunkin liikesuunnan ja liikkeen tuottamiseen. Tunnin fysiologia paneutuu ”nikama nikamalta” liikkeen tuottamiseen mahdollisimman hallitusti, mutta laajalla ja vapaalla liikeradalla.

Psykologinen teema ”Flow” kuvaa työskentelyä nikama nikamalta, jossa liikkeen jokainen vaihe on hallittu, mutta avonainen. Liike on flow-tilassa, kun liike on vapaata mutta hallittua – mikään kehon alue ei estä tai kiristä liikkeen aikana, eikä liikkeestä katoa tuki missään liikkeen vaiheessa. Hengitys on tunnilla virtaava ja auttaa liikkeiden flow:n tunteen lisäämisessä ja flow-mielikuvan kautta kehon työstämisessä.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Selkäranka / Flow”. 

Ilmoittautumiset tähän koulutukseen 7.2.2020 mennessä.

17

Selkäranka / Flow, la 28.3.2020

”Selkäranka” -tunnilla selkärankaa liikutetaan  monipuolisesti sen jokaiseen liikesuuntaan (pyöristys, notkistus, rotaatio, sivutaivutus) ja selkärangan jokaista osa-aluetta avataan vielä erikseen näissä liikesuunnissa (lanneranka, rintaranka ja kaularanka). Tunnin Syvävenytykset painottuvat isoihin lihasryhmiin, jotka estävät kiristyessään selkärangan vapaata mutta hallittua liikettä. Vahvistus ja liikkeen hallinta ovat vahvasti tekemisessä mukana koko tunnin ajan, sillä liike on puhtaassa flow:ssa vasta, kun se on avonaista mutta hallittua.

Psykologinen teema ”Flow” kuvaa paitsi erinomaisesti fyysistä flow:ta mikä kudoksissa on, se toimii monella muullakin tasolla: minkälainen on flow:n tunne huippusuorituksissa, miltä flow tuntuu selkärangassa, miltä liikkeen tai virran flow näyttävät ja tuntuvat? Flow:n voi ajatella olevan sama niin kehossa kuin luonnossa; keho on osa luontoa ja luonnollista kiertokulkua. Psykologisella teemalla päästään syvälle mielikuvien maailmaan tavalla, joka on jokaisen ihmisen helppo ymmärtää, opastaen ihmistä syvemmälle kehon ja mielen väliseen yhteyteen ja sen käyttämiseen tietoisella tasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 20.3.2020 mennessä.

18

Reidet / Vapauta, la 8.2.2020

”Reidet” -tunti avaa nimensä mukaisesti reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä) sekä lonkan loitontajaa ja alaselkää. Reisien ympärillä olevien liikesuuntien ja lihasryhmien avaaminen helpottaa itse venytysasentoihin pääsemistä sekä mahdollistaa reisien venytyksen monipuolisesti, kun vastakkaiset lihasryhmät vapautuvat jännityksestä. Myös nilkan liikerataa avataan venytysasentojen helpottamiseksi ja jotta hermostotason venytykset tulevat mahdollisiksi. Jännitys ja kireys ravistellaan pois alavartalosta tunnin aikana, joka resonoi erityisesti urheiluhieronnassa käytettyjen ravistelu-otteiden kanssa. Fysiologisesti ”Reidet” -tunnista on apua ihmisille, jotka kärsivät polvien tai alaselän vaivoista tai jotka tarvitsevat avaavaa harjoitetta reisille, jotta niiden voimaa ja kestävyyttä olisi mahdollista kehittää seuraavalle tasolle. Tunti sopii niin istumatyöntekijöille, lenkkeilijöille, kuntosalitreenaajille kuin raskasta fyysistä työtä tekeville.

Vapauttamista käsitellään paitsi fysiologisesti erilaisten ravisteluiden ja täyden rentouttamisen muodossa, mutta myös mielikuvien ja tuntemusten kautta.  Vapauttamisen keskiössä on tunne irti päästämisestä; miltä tuntuu, kun ei enää tarvitse kantaa taakkaa tai pelkoa mukana tai miltä tuntuu, kun jokin jännittävä tilanne tai olo laukeaa. Miltä tuntuu, kun jännitys laukeaa lihaksessa, eikä se enää estä liikeratoja tai aiheuta kipua kehossa?  Ennen kaikkea vapauttaminen ja vapautumisen tunne on mahdollisuus päästää asioista ja erilaisista tunteista irti.  ”Vapauta” psykologisena teemana opastaa ihmistä päästämään irti mukanaan kantamista taakoista, niin fysiologisesti kuin tunnetasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 27.1.2020 mennessä.

19

Strength Kyljet, pe 7.2.2020

”Strength Kyljet”- tunti harjoittaa nimensä mukaisesti kylkiä, vahvistamalla erityisesti saman puoleisten raajojen liikettä yhteen, lonkan ja hartian välisen alueen työstämistä. Tunti vahvistaa kylkilihaksia sivutaivutuksen sekä rotaation kautta. Alaselkä, vinot ja suorat vatsalihakset sekä pakarat saavat vahvistusta ja selkäranka liikkuvuusharjoitetta, erityisesti sivulle suuntautuvilla liikkeillä sekä lannerangan rotaatiolla. Lonkan loitontaja, etu- ja sisäreisi sekä pakara saavat harjoitusta asentoa ylläpitävinä lihasryhminä. Alaselkä aukeaa tunnin vaikutuksesta dynaamisen liikkeen kautta ja sitä tukevat lihakset vahvistuvat ja aktivoituvat syvältä keskivartalon harjoitteiden kautta.

Mindful Body Strength -tunneilla sanaa ”Tila” käytetään synonyymina pidentämisen ja avaamisen kanssa. Kehoon saadaan luotua tilaa, kun kireitä alueita pidennetään ja avataan tietoisesti – tämä vaatii vastakkaisen alueen supistumista ja lyhenemistä. ”Tila” teemana antaa ihmiselle parhaimmillaan mahdollisuuden tehdä liikkeitä jokaiselle sopivalla tavalla; teema antaa tilaa ihmiselle olla juuri hän, tehdä liikkeet sekä harjoitteet juuri siten, miten hän tällä hetkellä kykenee niitä tekemään ja tätä kautta kasvattamaan liikelaajuuksia kehoa kunnioittaen.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Alaselkä & Kylki / Tila”.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 27.1.2020 mennessä.

20

Rintakehä / Hengitä, la 1.2.2020 sekä su 2.2.2020

”Rintakehä / Hengitä” -koulutus on Mindful Bodyn ensimmäinen koulutus, jossa aukeaa Mindful Bodyn filosofia, konsepti, käyttömahdollisuudet, Intranet-oikeudet sekä oikeus toimia lisensioituna Mindful Body ohjaajana. 

Hengitys on psyykkisen ja fyysisen olemuksemme välinen silta, johon heijastuvat niin ihmisen fysiologiset kiputilat, kireydet ja ryhti kuin esimerkiksi stressin ja rentouden tilat. Ihmisen psyykkiset olotilat heijastuvat siihen, miten kannamme itseämme ja miten kehomme voi. Kun ihminen on stressaantunut ja ahdistunut, se vaikuttaa välittömästi myös hengittämiseen; hengittämisestä tulee pinnallista, nopeaa ja kireää. Jo se, että keho on rento ja mieli levollinen, sallii syvän, rennon ja rauhallisen hengityksen. Tunti avaa fysiologisesti rintarankaa, jolloin rintalihakset, lapaluiden alue, niska-hartiaseutu ja olkapäät saavat venytystä. Liikelaajuuksia kasvatetaan rintakehän ja yläselän alueella, jotta keuhkot pääsevät laajenemaan koko kapasiteetiltaan. Olkanivelen liikelaajuuden avaaminen toimii osana ryhdin aukaisemista. Niska-hartiaseudun kireyksiä vapautetaan ja avataan, erityisesti rotaation kautta.

Keho ja mieli ovat kuin saman kolikon kaksi puolta: hengittäminen toimii siltana näiden puolien välillä. Mitä tapahtuu kolikon yhdellä puolella, heijastuu aina kolikon toiselle puolelle. Kun rintakehää avataan fysiologisesti erilaisin venytyksin ja liikkuvuusharjoittein, se sallii syvemmän ja rauhallisemman hengittämisen. Ryhdin oietessa hengityselimet pääsevät toimimaan koko kapasiteetiltaan paremmin, kun ylävartalo ei paina rintakehää kasaan. Ja kun mieltä rauhoitetaan tietoisella ja syvään hengittämällä, se auttaa jo itsessään laukaisemaan lihasjännityksiä rintakehän ja niska-hartiaseudun alueella.  ”Hengitä” teemana opastaa kohti tietoista, syvää ja rauhallista hengittämistä. Hengittäminen on avain rentoon olotilaan, joka sallii erilaisten tuntemusten kokemisen ja matkan aloittamisen syvemmälle omaan kehoon, kohti hyvää oloa.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 24.1.2020 mennessä.