New Search

If you are not happy with the results below please do another search

43 search results for: Vi

2

Alaselkä & Pakara / Tunne, la 2.5.2020

”Alaselkä & Pakara” -tunti on yksi Mindful Bodyn kantavia tunteja sen selkeiden ja helppojen liikkeiden sekä psykologisen ”Tunne” -teemansa vuoksi. Tunnilla avataan fysiologisesti alaselkää ja pakaraa erityisesti pyöristysliikkeen ja vartalon ”takaketjun” avaamisen kautta. Niska-hartiaseutu, takareidet, sisäreidet kuin pohkeetkin aukeavat tunnin aikana, lisäten lämmön tunnetta sekä kokonaisvaltaista rentouden tunnetta koko kehossa. Tästä syystä ”Alaselkä & Pakara” -tunti sopii fysiologisesta näkökulmasta lähes mille asiakaskunnalle tahansa ja se on erinomainen tunti mistä lähteä liikkeelle Mindful Body matkalla.

”Tunne” psykologisena teemana auttaa ihmisiä avaamaan yhteyttä fysiologisten tuntemustensa kautta tunteiden kokemiseen, tunnistamiseen ja tiedostamiseen. Mindful Bodyn perustana olevan filosofian mukaisesti kaikilla tunteillamme on aina fysiologinen vastine. Jos tukahdutamme tai ohitamme jonkin tunteen tiedostaen tai huomaamattamme, kehomme pysyy silti aina uskollisena kokemallemme tunteelle. Näitä ohitettuja tunteita kerätään kehoon koko elämän ajalta, jotka ilmenevät kehossa hiljalleen erilaisina psykosomaattisina oireina, sairastumisina, kipuina ja jäykkyyksinä. ”Tunne” -teema auttaa pääsemään lähelle näitä kasoja tarjoamalla mahdollisuuden pysähtyä ja tuntea, jolloin ihminen saa valita, haluaako hän kohdata kipua vaiko ei. ”Tunne” psykologisena teemana antaa juuri parhaimmillaan ihmiselle työkaluja ja käytännön apua, eli mahdollisuuden uppoutua itseensä syvemmin tunnetasolla – mikäli hän näin valitsee – ja työskennellä kohti todellista hyvää oloa ja hyvinvoivaa kehoa!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 24.4.2020 mennessä.

3

Pakara / Etsi, la 9.5.2020

”Pakara” -tunti avaa fysiologisesti pakaralihaksia monipuolisesti niiden eri kiinnityskohdista sekä aktivoi ja hermottaa niitä erilaisten liikkeiden yhdistelminä. Jotta tuntemus pakaralihaksiin löydetään, myös reiden ja lantion etuosaa avataan, samoin kuin takareisiä, alaselkää, kylkiä sekä lonkkaniveltä. ”Pakara” -tunti sopii erinomaisesti niin istumatyöntekijöille, sillä pakaroiden lihaksisto kiristyy runsaasta istumisesta, kuin kovaa treenaaville. Monet polvi- ja selkävaivat johtuvat riittämättömästä pakaralihasten tuesta yhdistettynä kireyteen – tunti kohdistuu juuri tämän yhdistelmän purkamiseen syvältä ja jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

”Etsi” on psykologinen teema, jossa etsitään paitsi fysiologisesti itselle oikeita asentoja, myös tunnetasolla ihmiselle itselleen oikealta tuntuvia asioita. ”Etsi” -teema voi auttaa ihmistä löytämään tunteen siitä, mikä on hänelle se oikea tapa tehdä ja auttaa häntä luottamaan omaan itseensä nimenomaan tuntemusten, tunteiden kokemisen ja niiden ymmärtämisen kautta. Etsiminen teemana voi olla erittäin voimaannuttava kokemus, jossa ihminen saa todella tehdä niin kuin hänestä tuntuu oikealta sekä luottaa itseensä, omaan totuuteensa, ulkoa annettujen liike- ja ajatusmallien sijaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 29.4.2020 mennessä.

4

Olkapää / Luota, la 18.4.2020

”Olkapää” -tunti auttaa avaamaan olkanivelen liikeratoja kaikkiin mahdollisiin suuntiin, erityisesti ympyröiden muodossa. Nämä voitelevat niveltä ja parantavat sen aineenvaihduntaa ja hermotusta. Olkanivel vapautetaan tunnin aikana liikkumaan vapaasti, laajasti ja luonnollisesti, kuitenkin jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja kehollisia tuntemuksia kunnioittaen. Tunnin aikana rintakehä, olkalihakset, lapojen alue, epäkäslihakset ja hauis saavat venytystä ja aktivaatiota eri tavoin. Lapatukea, kaulanaluslihaksia ja keskivartalon syviä lihaksia vahvistetaan, jotta ne tukevat osaltaan olkanivelen liikettä ja ohjaavat kohti terveämpiä liikeratoja ja hyvinvoivia olkaniveliä.

”Luota” psykologisena teemana käsittelee niin luottamista fyysiseen kehoon, ihmisen omiin kehollisiin tuntemuksiin, tunteisiin, kuin elämään yleensä. Keho kertoo kyllä mitä se kulloinkin tarvitsee ja ohjaa sinne, minne on tärkeää mennä, kunhan kehoa pysähtyy kuuntelemaan ja aistimaan. Kun pysähtyminen ja kuunteleminen mahdollistuu, voimme oppia luottamaan siihen, mitä kehomme meille kertoo. ”Luota” -teema ohjaa ja antaa rohkeutta sekä työkaluja kohtaamaan kipua ja arkoja paikkoja kehossa. Se opastaa ihmistä luottamaan omiin kehollisiin tuntemuksiin, luottamaan häneen itseensä; kauemmas sen ääreltä, miten asioiden ”pitäisi” olla ja aidosti siihen, mitä ihminen itse tuntee.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 10.4.2020 mennessä.

5

Lonkka / Avaa, pe 17.4.2020

”Lonkka” -tunnin fysiologia perustuu nimensä mukaisesti lonkkanivelen avaamiseen ja sen liikkuvuuden parantamiseen. Kun kyseessä on iso nivel, sen avaamiseen tarvitaan laajoja liikeratoja ja monia eri suuntia, eri lihasryhmien aktivoinnin ja venytyksen kautta. Lonkkanivelen liikerata aukeaa dynaamisilla venytyksillä, joissa pääpaino on etu-, taka- ja sisäreisissä, lonkan koukistajissa, alaselässä ja lonkan loitontajissa. Lonkkanivelen ja alaselän stabilointia lisätään vahvistamalla keskivartalon ja lantion seudun syvää lihaksistoa. ”Lonkka” -tunti on aktiivisempi kuin monen muun Mindful Body -tunnin fysiologia, mutta se on rakennettu niin, että se sopii lähestulkoon ryhmälle kuin ryhmälle!

Psykologisessa teemassa ”Avaa” mennään syvemmälle mielikuvien maailmaan, jotta kireitä kohtia saadaan avattua ja rentoutettua. Avaaminen on vahva mielikuva, joka auttaa ihmistä tekemään kehossa sitä, mitä mieli ohjeistaa sitä tekemään.  Avaamista voi ajatella paitsi konkreettisena tapahtumana kehossa, jolloin saamme jotain kireää, jumissa olevaa tai suljettua auki, voimme nähdä sen myös mielen avautumisena. ”Avaa” -teema voi parhaimmillaan siivittää ihmisen löytämään yhteyden kehon ja mielen välille nimenomaan mielikuvien käytön kautta mutta myös fyysisen tekemisen kautta.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 6.4.2020 mennessä.

6

Kaula & Käsivarsi / Tiedosta, su 12.4.2020

”Kaula & Käsivarsi” -tunnin fysiologia tunti sopii erinomaisesti istumatyöntekijöille sen niska-hartiaseutua, olkapäitä sekä käsivarsien alueita avaavan vaikutuksen myötä. Tunnilla rentoutetaan kasvojen ja pään lihaksistoa, joten se sopii myös kenelle tahansa, joka puree stressin myötä hampaita yhteen, kurtistaa kulmiaan tai kärsii päänsäryistä. Pään ja niskan liikeradat laajenevat ja kaulanaluslihakset saavat vahvistusta. Näiden yhteisvaikutus auttaa korjaamaan virheitä ryhdissä ja selkärangassa, korjaten ongelman syntyä, ei ainoastaan niiden oireita.

Psykologinen teema ”Tiedosta” työskentelee ilma-elementin kanssa – tunnilla haetaan tuntemusta ja mielikuvaa paikasta, jossa ihmisen on helppo hengittää ja hyvä olla. Ilma-elementti sarakkeena (Hengitä-Tila-Tiedosta-Unelmoi) auttaa erityisesti ihmisiä, jotka ovat stressaantuneita ja ahdistuneita tai joilla on vaikeuksia nukahtaa. ”Kaula & Käsivarsi / Tiedosta” -tunnilla on mahdollisuus vaikuttaa monen ihmisen elämään niin, että heidän on mahdollisuus kokea helpotuksen tunnetta ja hengittää hetki. Tunti vie ihmisen fyysisestä paikasta riippumatta paikkaan, jossa heidän on hyvä olla!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 30.3.2020 mennessä.

7

Alaselkä & Kylki / Tila, la 11.4.2020

”Alaselkä & Kylki” -tunti avaa sekä tekee tilaa alaselkään, erityisesti rotaation ja sivulle taivutusten kautta, jolloin alaselkää päästään avaamaan syvältä ja uuden ulottuvuuden kautta. Fysiologisesti tunti avaa myös takareisiä, pakaroita sekä kylkiä, joten ”Alaselkä & Kylki” -tunti toimii erinomaisesti istuma- ja seisomatyöntekijöille, mutta myös kovaa treenaaville, joilla alaselkä on kovassa rasituksessa (voimaharjoittelu, lenkkeily, tavaroiden nostelu).

”Tila” psykologisena teemana työskentelee voimakkaasti mielikuvien käytön kanssa – kehoon luodaan tilaa, sinne tuodaan ilmaa ja kehoa tuuletetaan tilan tuntemuksen kautta. Hengittäminen ja rentoutuminen helpottuvat kun saadaan vahvistettua tilaa ilmavuudesta ja painottomuudesta. Tilan tunne on voimakas tunne, jota jokainen ihminen tarvitsee – erityisesti pienten lasten vanhemmat sekä kovan paineen alla työskentelevät ihmiset ovat kokeneet tämän voimaannuttavaksi tunniksi, jolloin ihminen saa hetkeksi omaa tilaa, rauhan hengittää ja pysähtyä kuuntelemaan omia tuntemuksia, ilman jatkuvia ulkopuolisten vaatimusten tunteita!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 30.3.2020 mennessä.

8

Nilkka & Pohje / Energisoi, la 21.3.2020

”Nilkka & Pohje” -tunnin fysiologia parantaa nilkan liikkuvuutta sen eri liikesuuntiin, aktivoi ja venyttää jalkapohjan lihaksia sekä parantaa varpaiden liikeratoja. Pohjehermon kanssa työskennellään erityisesti takareisien venytyksen kautta, joka auttaa myös alaselkää rentoutumaan. Ryhdillä on mahdollisuus oieta, kun vartalon tasapaino löytyy jalkapohjien, nilkan ja pakaran aktivoinnin kautta, ilman virheasentoja lantiossa tai selkärangassa. Pohkeen lihaksisto, akillesjänne sekä soleuslihas saavat venytystä, aktivointia ja liikkuvuusharjoitteita.

”Energisoi” on psykologinen teema, jossa autetaan ihmistä aktivoimaan alueita niin kehossaan, mielessään kuin tunnetasolla.  Aktivoimalla sellaisia alueita kehossa tietoisesti joita harvemmin aktivoi, voidaan auttaa ihmistä kokemaan osaamisen elämyksiä, onnistumisen sekä hallinnan tunnetta omasta kehostaan. ”Energisoi” -teema opettaa ihmistä tuntemaan omaa kehoaan tietoisemmin ja käyttämään sitä tarkoituksen mukaisesti, löytämällä tasapainoa jännityksen ja rentouden välille. Ihminen energisoituu, kun tekeminen ja lepääminen elämässä ovat tasapainossa – tällöin myös mahdollistuu kasvaminen eri muodoissaan. Tätä tasapainoa harjoittavat kaikki Mindful Body -tunnit, jolloin keho ja mieli lepäävät aktiivisen tekemisen kautta. ”Energisoi” -teema vie tätä ajattelu- ja tunnemallia yhä syvemmälle, vieden ihmistä hyvän olon, rentouden ja rauhallisuuden äärelle aktivoimalla fyysiesti kehoa, herättelemällä ihmistä sekä etsimällä tasapainoa tekemisen ja rentouden välille.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen koulutukseen 14.3.2020 mennessä.

9

Lantio & Nivunen / Paranna, pe 6.3.2020

”Lantio & Nivunen” tunti pureutuu fysiologialtaan syvälle lantioon, erityisesti nivusten alueen avaamiseen ja huoltamiseen. Vatsaa rentoutetaan tunnin aikana runsaasti sekä hierotaan ja liikutetaan kevyesti eri tavoin, joka auttaa alaselkää rentoutumaan aivan uudella tasolla. Ruoansulatus paranee ja ”stressi-vatsa” saa vapautuksen jännityksestä. Lonkkanivel saa liikettä tunnin aikana eri suuntiin, erityisesti sivulle suuntautuvassa liikkeessä, joka auttaa myös polviniveltä voimaan paremmin.

Jotta keho ja mieli voivat parantua, on tärkeää voida hyväksyä. Paranemisprosessilla on mahdollisuus alkaa kehossa, kun pysähdymme kuuntelemaan, mitä keho tarvitsee ja mikä siinä tuntuu hyvältä. Kireyksiä ja jäykkyyksiä sijaitsee ympäri kehoa ja vasta kun pysähdymme kuuntelemaan, miltä kehossa todella tuntuu, voimme tiedostaa mistä lähteä purkamaan näitä solmukohtia. ”Paranna” -teemalla voidaan auttaa ihmisiä hyväksymään kehonsa sellaisena kun se nyt on, myös niitä kipu- ja tunnetiloja joita kehossa sillä hetkellä sijaitsee. Kun näitä asioita uskaltaa kohdata fysiologisen tekemisen ja tuntemusten kautta, se mahdollistaa jo itsessään muutoksen parempaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 24.2.2020 mennessä.

10

Strength Rintakehä, su 1.3.2020

”Strength Rintakehä” -tunti harjoittaa kehoa rotaation kautta, erityisesti rintarangan osalta. Näin ollen vinot- ja suorat vatsalihakset saavat vahvistusta, samoin kuin alaselän lihaksisto. Rintalihakset saavat vahvistusta eksentrisen lihassupistuksen kautta, jolloin lihasten liikkuvuus ja liikehallinta kasvavat. Yläselkä ja lapatuki aktivoituvat liikkeissä ja kaularanka saa liikkuvuusharjoitetta, erityisesti rotaatioliikesuunnassa, joka osaltaan auttaa niska-hartiaseudun lihaksistoa vapautumaan kireyksistä.

Psykologinen teema ”Hengitä” Strength-tunnilla rytmittää kaiken tekemisen, jolloin hengityksellä on suuri rooli liikkeiden kannalta sekä tietoisen tekemisen kautta kehon harjoittamisessa.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Rintakehä / Hengitä”.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 21.2.2020 mennessä.