New Search

If you are not happy with the results below please do another search

40 search results for: Vi

4

VUOKRAA 3kpl VIDEOITA ”Kehon tukipilarit”

Vuokraa katseluoikeus 3 kpl Mindful Body videoon 3 kuukauden ajaksi teemalla ”Kehon tukipilarit”.   Tämä paketti sisältää seuraavat videot: Olkapää Tunti avaa olkanivelen liikeratoja kaikkiin sen mahdollisiin liikesuuntiin, erityisesti ympyröiden muodossa. Nämä voitelevat niveltä ja parantavat sen aineenvaihduntaa ja hermotusta. Olkanivel vapautetaan liikkumaan vapaasti, laajasti ja luonnollisesti, kuitenkin jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja kehollisia tuntemuksia kunnioittaen. […]

5

VUOKRAA 3kpl VIDEOITA ”Jalkojen huoltoa”

Vuokraa katseluoikeus 3 kpl Mindful Body videoon 3 kuukauden ajaksi teemalla ”Jalkojen huoltoa”.   Tämä paketti sisältää seuraavat videot: Reidet Tunti avaa reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä), lonkan loitontajaa sekä alaselkää. Reisien alueella olevien lihasryhmien avaaminen helpottaa itse venytysasentoihin pääsemistä sekä mahdollistaa monipuoliset venytykset, kun vastakkaiset lihasryhmät vapautuvat jännityksestä. Nilkan liikerataa avataan venytysasentojen helpottamiseksi […]

6

VUOKRAA 3kpl VIDEOITA ”Selkäranka kuntoon”

Vuokraa katseluoikeus 3 kpl Mindful Body videoon 3 kuukauden ajaksi teemalla ”Selkäranka kuntoon”.   Tämä paketti sisältää seuraavat videot: Rintakehä Hengitys on psyykkisen ja fyysisen olemuksemme välinen silta, johon heijastuvat niin ihmisen fysiologiset kiputilat, kireydet ja ryhti kuin esimerkiksi stressin ja rentouden tilat.  Ihmisen psyykkiset olotilat heijastuvat siihen, miten kannamme itseämme ja miten kehomme voi. […]

7

VUOKRAA 3kpl VIDEOITA ”Istumisesta kiristyvät lihakset avonaisiksi”

Vuokraa katseluoikeus 3 kpl Mindful Body videoon 3 kuukauden ajaksi teemalla ”Istumisesta kiristyvät lihakset avonaisiksi”.   Tämä paketti sisältää seuraavat videot: Kaula & Käsivarsi Fysiologialtaan tunti sopii erinomaisesti istumatyöntekijöille sen niska-hartiaseutua, olkapäitä sekä käsivarsien alueita avaavan vaikutuksen myötä. Tunnilla rentoutetaan kasvojen ja pään lihaksistoa, joten se tuo apua ihmisille, jotka purevat stressin myötä hampaita yhteen […]

8

Strength Rintakehä, talvi 2019-2020

”Strength Rintakehä” -tunti harjoittaa kehoa rotaation kautta, erityisesti rintarangan osalta. Näin ollen vinot- ja suorat vatsalihakset saavat vahvistusta, samoin kuin alaselän lihaksisto. Rintalihakset saavat vahvistusta eksentrisen lihassupistuksen kautta, jolloin lihasten liikkuvuus ja liikehallinta kasvavat. Yläselkä ja lapatuki aktivoituvat liikkeissä ja kaularanka saa liikkuvuusharjoitetta, erityisesti rotaatioliikesuunnassa, joka osaltaan auttaa niska-hartiaseudun lihaksistoa vapautumaan kireyksistä.

Psykologinen teema ”Hengitä” Strength-tunnilla rytmittää kaiken tekemisen, jolloin hengityksellä on suuri rooli liikkeiden kannalta sekä tietoisen tekemisen kautta kehon harjoittamisessa.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Rintakehä / Hengitä”.

9

Strength Selkäranka, talvi 2019-2020

”Strength Selkäranka” -tunti parantaa selkärangan liikkuvuutta sen kaikkiin liikesuuntiin: pyöristäen, notkistaen, sivutaivutuksin sekä oman akselinsa ympäri kiertäen.  Selkäranka saa liikettä kaularangasta, rintarankaan sekä lannerankaan, jokaisen rangan fysiologiaa kunnioittaen, mutta myös niitä haastaen. Kaikki ne syvät lihasryhmät saavat harjoitusta ja vahvistusta, jotka osallistuvat kunkin liikesuunnan ja liikkeen tuottamiseen. Tunnin fysiologia paneutuu ”nikama nikamalta” liikkeen tuottamiseen mahdollisimman hallitusti, mutta laajalla ja vapaalla liikeradalla.

Psykologinen teema ”Flow” kuvaa työskentelyä nikama nikamalta, jossa liikkeen jokainen vaihe on hallittu, mutta avonainen. Liike on flow-tilassa, kun liike on vapaata mutta hallittua – mikään kehon alue ei estä tai kiristä liikkeen aikana, eikä liikkeestä katoa tuki missään liikkeen vaiheessa. Hengitys on tunnilla virtaava ja auttaa liikkeiden flow:n tunteen lisäämisessä ja flow-mielikuvan kautta kehon työstämisessä.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt Mindful Body koulutuksen ”Selkäranka / Flow”. 

10

Pakara / Etsi, la 14.9.2019

”Pakara” -tunti avaa fysiologisesti pakaralihaksia monipuolisesti niiden eri kiinnityskohdista sekä aktivoi ja hermottaa niitä erilaisten liikkeiden yhdistelminä. Jotta tuntemus pakaralihaksiin löydetään, myös reiden ja lantion etuosaa avataan, samoin kuin takareisiä, alaselkää, kylkiä sekä lonkkaniveltä. ”Pakara” -tunti sopii erinomaisesti niin istumatyöntekijöille, sillä pakaroiden lihaksisto kiristyy runsaasta istumisesta, kuin kovaa treenaaville. Monet polvi- ja selkävaivat johtuvat riittämättömästä pakaralihasten tuesta yhdistettynä kireyteen – tunti pureutuu juuri tämän yhdistelmän purkamiseen syvältä ja jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

”Etsi” on psykologinen teema, jossa etsitään paitsi fysiologisesti itselle oikeita asentoja, myös tunnetasolla ihmiselle itselleen oikealta tuntuvia asioita. ”Etsi” -teema voi auttaa ihmistä löytämään tunteen siitä, mikä on hänelle se oikea tapa tehdä ja auttaa häntä luottamaan omaan itseensä nimenomaan tuntemusten, tunteiden kokemisen ja niiden ymmärtämisen kautta. Etsiminen teemana voi olla erittäin voimaannuttava kokemus, jossa ihminen saa todella tehdä niin kuin hänestä tuntuu oikealta sekä luottaa itseensä, omaan totuuteensa, ulkoa annettujen liike- ja ajatusmallien sijaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 2.9.2019 mennessä!