New Search

If you are not happy with the results below please do another search

25 search results for: Vi

2

Mindful Body Videot: ”Tuoli -tunnit”

Tämä kokonaisuus sisältää 6kpl videoita teemoista:  Kaula & Käsivarsi/Unelmoi, Niska & Hartia/Uskalla sekä Rintakehä/Usko.  

Jokainen fysiologinen teema sisältää 15min sekä 30min mittaiset videot samasta teemasta.  Tuoli-tunnit voi tehdä kokonaan tuolissa istuen tai lattiatuntina, tai näiden yhdistelmänä sen mukaan, mikä itselle tuntuu parhaalta.

 

TUOLI -tunnit

Ovat Mindful Body -tunteja, joissa voi vapaavalintaisesti tehdä osan harjoitteista tai kaikki harjoitteet tuolin kanssa. Osa liikkeistä tehostuu, kun tuolista on mahdollista ottaa ote tai sitä on mahdollista käyttää korokkeena. Tuoli -tuntien pituus on 15 tai 30 minuuttia ja ne sopivat lähes kenelle tahansa: urheilijoille avaavana ja aktivoivana harjoitteena ennen treeniä (15min) tai palauttavana harjoitteena treenien jälkeen (30min), istumatyöntekijöille toimistolle (15-30min), senioreille, liikuntararjoitteisille tai kuntoutusvaiheessa oleville ihmisille. Tuoli -tunneilla on omat fysiologiset ja psykologiset teemansa, jotka on luotu ihmisille auttamaan heitä vaikeiden aikojen ja muutosten yli. Tuoli -tuntien psykologiset teemat sopivat erinomaisesti kaikille elämäntilanteeseen katsomatta, myös esimerkiksi urheilijoille liikuntapsykologiseksi työkaluksi.

3

Mindful Body Videot: ”Selkäranka Kuntoon”

Tämä kokonaisuus sisältää videot teemoista:  Rintakehä/Hengitä, Selkäranka/Flow ja Alaselkä & Kylki/Tila.

 

Rintakehä / Hengitä:

Keho ja mieli ovat kuin saman kolikon kaksi puolta: hengittäminen toimii siltana näiden puolien välillä. Mitä tapahtuu kolikon yhdellä puolella, heijastuu aina kolikon toiselle puolelle. Kun rintakehää avataan fysiologisesti erilaisin venytyksin ja liikkuvuusharjoittein, se sallii syvemmän ja rauhallisemman hengittämisen. Ryhdin oietessa hengityselimet pääsevät toimimaan koko kapasiteetiltaan paremmin, kun ylävartalo ei paina rintakehää kasaan. Ja kun mieltä rauhoitetaan tietoisella ja syvään hengittämällä, se auttaa itsessään laukaisemaan lihasjännityksiä. Hengittäminen on avain rentoon olotilaan, joka vapautuessaan sallii erilaisten tuntemusten kokemisen ja matkan omaan kehoon, kohti hyvää oloa. ”Rintakehä” -tunnilla liikkeet perustuvat erityisesti rotaatioon ja rintakehän lihaksiston avaamiseen monipuolisesti kaikista suunnista.

 

Selkäranka / Flow:

”Selkäranka” -tunnilla selkärankaa liikutetaan  monipuolisesti sen kaikkiin liikesuuntiin (pyöristys, notkistus, rotaatio, sivutaivutus) ja selkärangan jokaista osa-aluetta avataan erikseen näissä liikesuunnissa (lanneranka, rintaranka ja kaularanka).  Tunnin venytykset painottuvat isoihin lihasryhmiin, jotka estävät kiristyessään selkärangan vapaata mutta hallittua liikettä.  Vahvistus ja liikkeen hallinta ovat vahvasti tekemisessä mukana koko tunnin ajan, sillä liike on puhtaassa flow:ssa vasta, kun se on avonaista mutta hallittua. Psykologinen teema ”Flow” kuvaa paitsi erinomaisesti fyysistä flow:ta mikä kudoksissa on, se toimii monella muullakin tasolla: minkälainen on flow:n tunne huippusuorituksissa? Miltä flow tuntuu selkärangassa? Miltä liikkeen tai virran flow näyttävät ja tuntuvat? Flow:n voi ajatella olevan sama niin kehossa kuin luonnossa; keho on osa luontoa ja luonnollista kiertokulkua.

 

Alaselkä & Kylki / Tila:

”Alaselkä & Kylki” -tunti avaa ja tekee tilaa alaselkään, erityisesti rotaation ja sivulle taivutusten kautta, jolloin alaselkää päästään avaamaan syvältä sen alimmista kiinnityskohdista. Alaselän aukeaminen voi saada tätä kautta aivan uuden ulottuvuuden! Tunti tekee tilaa myös takareisien, pakaroiden sekä kylkien alueelle, joten ”Alaselkä & Kylki” -tunti toimii erinomaisesti niin istuma- ja seisomatyöntekijöille, mutta myös kovaa treenaaville, joilla alaselkä on kovassa rasituksessa. ”Tila” psykologisena teemana työskentelee mielikuvien kanssa – kehoon luodaan tilaa, sinne tuodaan ilmaa ja kehoa tuuletetaan. Hengittäminen ja rentoutuminen helpottuvat, kun kehoon saadaan vahvistettua mielikuvaa ja tunnetta ilmavuudesta ja painottomuudesta. Tilan tunne on voimakas tunne, jota jokainen ihminen tarvitsee – erityisesti pienten lasten vanhemmat sekä paineen alla olevat ihmiset ovat kokeneet tämän voimaannuttavaksi tunniksi. Tunnilla ihminen saa hetkeksi omaa tilaa, rauhan hengittää ja pysähtyä kuuntelemaan omia tuntemuksia, ilman jatkuvia ulkopuolisten vaatimusten tunteita.

4

Ohjaajakoulutus: Selkäranka / Flow, to 6.8.2020

”Selkäranka” -tunnilla selkärankaa liikutetaan  monipuolisesti sen jokaiseen liikesuuntaan (pyöristys, notkistus, rotaatio, sivutaivutus) ja selkärangan jokaista osa-aluetta avataan vielä erikseen näissä liikesuunnissa (lanneranka, rintaranka ja kaularanka). Tunnin Syvävenytykset painottuvat isoihin lihasryhmiin, jotka estävät kiristyessään selkärangan vapaata mutta hallittua liikettä. Vahvistus ja liikkeen hallinta ovat vahvasti tekemisessä mukana koko tunnin ajan, sillä liike on puhtaassa flow:ssa vasta, kun se on avonaista mutta hallittua.

Psykologinen teema ”Flow” kuvaa paitsi erinomaisesti fyysistä flow:ta mikä kudoksissa on, se toimii monella muullakin tasolla: minkälainen on flow:n tunne huippusuorituksissa, miltä flow tuntuu selkärangassa, miltä liikkeen tai virran flow näyttävät ja tuntuvat? Flow:n voi ajatella olevan sama niin kehossa kuin luonnossa; keho on osa luontoa ja luonnollista kiertokulkua. Psykologisella teemalla päästään syvälle mielikuvien maailmaan tavalla, joka on jokaisen ihmisen helppo ymmärtää, opastaen ihmistä syvemmälle kehon ja mielen väliseen yhteyteen ja sen käyttämiseen tietoisella tasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 30.7.2020 mennessä.

5

Ohjaajakoulutus: Alaselkä & Pakara / Tunne, to 16.7.2020

”Alaselkä & Pakara” -tunti on yksi Mindful Bodyn kantavia tunteja sen selkeiden ja helppojen liikkeiden sekä psykologisen ”Tunne” -teemansa vuoksi. Tunnilla avataan fysiologisesti alaselkää ja pakaraa erityisesti pyöristysliikkeen ja vartalon ”takaketjun” avaamisen kautta. Niska-hartiaseutu, takareidet, sisäreidet kuin pohkeetkin aukeavat tunnin aikana, lisäten lämmön tunnetta sekä kokonaisvaltaista rentouden tunnetta koko kehossa. Tästä syystä ”Alaselkä & Pakara” -tunti sopii fysiologisesta näkökulmasta lähes mille asiakaskunnalle tahansa ja se on erinomainen tunti mistä lähteä liikkeelle Mindful Body matkalla.

”Tunne” psykologisena teemana auttaa ihmisiä avaamaan yhteyttä fysiologisten tuntemustensa kautta tunteiden kokemiseen, tunnistamiseen ja tiedostamiseen. Mindful Bodyn perustana olevan filosofian mukaisesti kaikilla tunteillamme on aina fysiologinen vastine. Jos tukahdutamme tai ohitamme jonkin tunteen tiedostaen tai huomaamattamme, kehomme pysyy silti aina uskollisena kokemallemme tunteelle. Näitä ohitettuja tunteita kerätään kehoon koko elämän ajalta, jotka ilmenevät kehossa hiljalleen erilaisina psykosomaattisina oireina, sairastumisina, kipuina ja jäykkyyksinä. ”Tunne” -teema auttaa pääsemään lähelle näitä kasoja tarjoamalla mahdollisuuden pysähtyä ja tuntea, jolloin ihminen saa valita, haluaako hän kohdata kipua vaiko ei. ”Tunne” psykologisena teemana antaa juuri parhaimmillaan ihmiselle työkaluja ja käytännön apua, eli mahdollisuuden uppoutua itseensä syvemmin tunnetasolla – mikäli hän näin valitsee – ja työskennellä kohti todellista hyvää oloa ja hyvinvoivaa kehoa!

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 9.7.2020 mennessä.

6

Ohjaajakoulutus: Olkapää / Luota, to 25.6.2020

”Olkapää” -tunti auttaa avaamaan olkanivelen liikeratoja kaikkiin mahdollisiin suuntiin, erityisesti ympyröiden muodossa. Nämä voitelevat niveltä ja parantavat sen aineenvaihduntaa ja hermotusta. Olkanivel vapautetaan tunnin aikana liikkumaan vapaasti, laajasti ja luonnollisesti, kuitenkin jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja kehollisia tuntemuksia kunnioittaen. Tunnin aikana rintakehä, olkalihakset, lapojen alue, epäkäslihakset ja hauis saavat venytystä ja aktivaatiota eri tavoin. Lapatukea, kaulanaluslihaksia ja keskivartalon syviä lihaksia vahvistetaan, jotta ne tukevat osaltaan olkanivelen liikettä ja ohjaavat kohti terveämpiä liikeratoja ja hyvinvoivia olkaniveliä.

”Luota” psykologisena teemana käsittelee niin luottamista fyysiseen kehoon, ihmisen omiin kehollisiin tuntemuksiin, tunteisiin, kuin elämään yleensä. Keho kertoo kyllä mitä se kulloinkin tarvitsee ja ohjaa sinne, minne on tärkeää mennä, kunhan kehoa pysähtyy kuuntelemaan ja aistimaan. Kun pysähtyminen ja kuunteleminen mahdollistuu, voimme oppia luottamaan siihen, mitä kehomme meille kertoo. ”Luota” -teema ohjaa ja antaa rohkeutta sekä työkaluja kohtaamaan kipua ja arkoja paikkoja kehossa. Se opastaa ihmistä luottamaan omiin kehollisiin tuntemuksiin, luottamaan häneen itseensä; kauemmas sen ääreltä, miten asioiden ”pitäisi” olla ja aidosti siihen, mitä ihminen itse tuntee.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 18.6.2020 mennessä.

7

Ohjaajakoulutus: Pakara / Etsi, pe 10.7.2020

”Pakara” -tunti avaa fysiologisesti pakaralihaksia monipuolisesti niiden eri kiinnityskohdista sekä aktivoi ja hermottaa niitä erilaisten liikkeiden yhdistelminä. Jotta tuntemus pakaralihaksiin löydetään, myös reiden ja lantion etuosaa avataan, samoin kuin takareisiä, alaselkää, kylkiä sekä lonkkaniveltä. ”Pakara” -tunti sopii erinomaisesti niin istumatyöntekijöille, sillä pakaroiden lihaksisto kiristyy runsaasta istumisesta, kuin kovaa treenaaville. Monet polvi- ja selkävaivat johtuvat riittämättömästä pakaralihasten tuesta yhdistettynä kireyteen – tunti kohdistuu juuri tämän yhdistelmän purkamiseen syvältä ja jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittaen.

”Etsi” on psykologinen teema, jossa etsitään paitsi fysiologisesti itselle oikeita asentoja, myös tunnetasolla ihmiselle itselleen oikealta tuntuvia asioita. ”Etsi” -teema voi auttaa ihmistä löytämään tunteen siitä, mikä on hänelle se oikea tapa tehdä ja auttaa häntä luottamaan omaan itseensä nimenomaan tuntemusten, tunteiden kokemisen ja niiden ymmärtämisen kautta. Etsiminen teemana voi olla erittäin voimaannuttava kokemus, jossa ihminen saa todella tehdä niin kuin hänestä tuntuu oikealta sekä luottaa itseensä, omaan totuuteensa, ulkoa annettujen liike- ja ajatusmallien sijaan.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 3.7.2020 mennessä.

8

Ohjaajakoulutus: Reidet / Vapauta, pe 31.7.2020

”Reidet” -tunti avaa nimensä mukaisesti reisiä monipuolisesti (etu-, taka- ja sisäreisiä) sekä lonkan loitontajaa ja alaselkää. Reisien ympärillä olevien liikesuuntien ja lihasryhmien avaaminen helpottaa itse venytysasentoihin pääsemistä sekä mahdollistaa reisien venytyksen monipuolisesti, kun vastakkaiset lihasryhmät vapautuvat jännityksestä. Myös nilkan liikerataa avataan venytysasentojen helpottamiseksi ja jotta hermostotason venytykset tulevat mahdollisiksi. Jännitys ja kireys ravistellaan pois alavartalosta tunnin aikana, joka resonoi erityisesti urheiluhieronnassa käytettyjen ravistelu-otteiden kanssa. Fysiologisesti ”Reidet” -tunnista on apua ihmisille, jotka kärsivät polvien tai alaselän vaivoista tai jotka tarvitsevat avaavaa harjoitetta reisille, jotta niiden voimaa ja kestävyyttä olisi mahdollista kehittää seuraavalle tasolle. Tunti sopii niin istumatyöntekijöille, lenkkeilijöille, kuntosalitreenaajille kuin raskasta fyysistä työtä tekeville.

Vapauttamista käsitellään paitsi fysiologisesti erilaisten ravisteluiden ja täyden rentouttamisen muodossa, mutta myös mielikuvien ja tuntemusten kautta.  Vapauttamisen keskiössä on tunne irti päästämisestä; miltä tuntuu, kun ei enää tarvitse kantaa taakkaa tai pelkoa mukana tai miltä tuntuu, kun jokin jännittävä tilanne tai olo laukeaa. Miltä tuntuu, kun jännitys laukeaa lihaksessa, eikä se enää estä liikeratoja tai aiheuta kipua kehossa?  Ennen kaikkea vapauttaminen ja vapautumisen tunne on mahdollisuus päästää asioista ja erilaisista tunteista irti.  ”Vapauta” psykologisena teemana opastaa ihmistä päästämään irti mukanaan kantamista taakoista, niin fysiologisesti kuin tunnetasolla.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 24.7.2020 mennessä.

9

Ohjaajakoulutus: Niska & Hartia / Rentoudu, pe 24.7.2020

”Niska & Hartia” -tunti huoltaa niska-hartiaseutua, yläselkää ja olkapäiden takaosaa eri tavoin.  Vastakkaisia lihasryhmiä avataan (rintakehää, kaulaa ja olkapään etuosia), jotta tunnilla saadaan aikaiseksi kokonaisvaltainen hoitovaikutus.  Selkärangan liikkuvuus paranee, erityisesti kaula- ja rintarangan osalta, notkistus-pyöristys sekä rotaatioliikkeiden kautta.  ”Niska & Hartia” -tunti korjaa ryhtiä avaamalla kireää ylävartalon etuosaa, vahvistamalla keskivartalon lihaksistoa ja venyttämällä jännittyneitä hartiaseudun lihaksia.  Näistä syistä tunti sopii erityisesti ihmisille, jotka istuvat paljon työkseen tai joiden työasennot vaativat ylävartalon jatkuvaa työskentelyä.

Rentouden tila on nykypäivän kiihtyvässä elämäntahdissa yhä vaikeampaa saavuttaa, kun aistiärsykkeitä tulee joka suunnasta lähes vuorokauden ympäri.  Kehon tiedostaminen ja kuunteleminen jäävät helposti taka-alalle ja kun yhtälöön lisätään vielä yhteiskunnan ja ihmisen omat vaatimukset, ei ole ihme, että stressi on tila joka on lähes jokaiselle ihmiselle tuttu sen jossain muodossa. ”Rentoudu” -teemalla autetaan ihmistä päästämään stressistä irti erilaisten mielikuvien ja harjoitteiden kautta, tarjoten ihmiselle hetken jolloin silmät ja koko ulkomaailman voi sulkea hetkeksi pois.  Kokonaisvaltainen rentoutuminen on kuin irti päästämistä, jolloin ihminen saa mahdollisuuden vain olla; sulaa osaksi aikaa ja tilaa, antaa ajatusten vaeltaa vapaasti, hengittää syvään ja rauhallisesti.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 16.7.2020 mennessä.

10

Ohjaajakoulutus: Lonkka / Avaa, pe 3.7.2020

”Lonkka” -tunnin fysiologia perustuu nimensä mukaisesti lonkkanivelen avaamiseen ja sen liikkuvuuden parantamiseen. Kun kyseessä on iso nivel, sen avaamiseen tarvitaan laajoja liikeratoja ja monia eri suuntia, eri lihasryhmien aktivoinnin ja venytyksen kautta. Lonkkanivelen liikerata aukeaa dynaamisilla venytyksillä, joissa pääpaino on etu-, taka- ja sisäreisissä, lonkan koukistajissa, alaselässä ja lonkan loitontajissa. Lonkkanivelen ja alaselän stabilointia lisätään vahvistamalla keskivartalon ja lantion seudun syvää lihaksistoa. ”Lonkka” -tunti on aktiivisempi kuin monen muun Mindful Body -tunnin fysiologia, mutta se on rakennettu niin, että se sopii lähestulkoon ryhmälle kuin ryhmälle!

Psykologisessa teemassa ”Avaa” mennään syvemmälle mielikuvien maailmaan, jotta kireitä kohtia saadaan avattua ja rentoutettua. Avaaminen on vahva mielikuva, joka auttaa ihmistä tekemään kehossa sitä, mitä mieli ohjeistaa sitä tekemään.  Avaamista voi ajatella paitsi konkreettisena tapahtumana kehossa, jolloin saamme jotain kireää, jumissa olevaa tai suljettua auki, voimme nähdä sen myös mielen avautumisena. ”Avaa” -teema voi parhaimmillaan siivittää ihmisen löytämään yhteyden kehon ja mielen välille nimenomaan mielikuvien käytön kautta mutta myös fyysisen tekemisen kautta.

 

HUOM! Voit ilmoittautua tähän koulutukseen sitten, kun olet käynyt ”Rintakehä / Hengitä” koulutuksen.

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen 26.6.2020 mennessä.